• Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành

  Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành

  Nghiên cứu này xem xét tác động đồng thời ảnh hưởng của các thuộc tính dịch vụ đến STM và SBM của khách hàng, dẫn đến hiệu ứng tiếp theo là sự truyền miệng về dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   11 p vaa 28/01/2019 248 0

 • Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

  Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

  Những năm qua, du lịch Quảng Ninh có bước tăng trưởng vượt bậc là do Tỉnh đã khai thác tốt thế mạnh này. Trên quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế từ di sản thiên nhiên.

   10 p vaa 21/06/2017 198 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng

  Nguyên tắc xây dựng Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho Đảng tồn tại và phát triển, là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,...

   10 p vaa 30/09/2017 195 1

 • Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Bài báo này xem xét những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh mới nhất hiện nay (liên quan đến mã hóa, điều chế và khử nhiễu) và khuyến nghị phạm vi ứng dụng cho từng giải pháp.

   10 p vaa 31/01/2018 191 1

 • Sự đổi mới nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường

  Sự đổi mới nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường

  Bài viết Sự đổi mới nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường tập trung phân tích sự đổi mới trong nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường thể hiện qua các văn kiện đại hội và các Hội nghị Trung ương.

   11 p vaa 30/09/2017 191 1

 • Phát triển bền vững điểm đến du lịch sinh thái khu Ramsar Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

  Phát triển bền vững điểm đến du lịch sinh thái khu Ramsar Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

  Khu Ramsar Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn - một địa danh nổi tiếng, điểm đến du lịch hấp dẫn du khách - với những cảnh đẹp diệu kì được mệnh danh là “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế của điểm đến vẫn còn rất khiêm tốn. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất những giải pháp phát triển phù hợp, bền...

   9 p vaa 21/06/2017 191 1

 • Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền

  Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền

  Tài liệu Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền phân tích quan niệm của Hegel về sự phân định quyền lực trong nhà nước pháp quyền. Từ quan niệm của Hegel về pháp quyền, các tác giả bài viết cho rằng, bản chất đích thực của sự phân chia quyền lực trong nhà nước pháp quyền cũng như vai trò của các...

   10 p vaa 05/10/2017 186 1

 • Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Để thực hiện cơ chế đó đạt được mục tiêu cao nhất trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt cần phải nâng cao nhận thức về vai trò động lực của dân chủ, mặt khác phải nâng...

   9 p vaa 05/10/2017 186 1

 • Cơ chế điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các cấp trong mạng phân tán Profibus-DP

  Cơ chế điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các cấp trong mạng phân tán Profibus-DP

  Bài báo trình bày một cơ chế chung nhằm điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa trạm DP-Master với các trạm DP-Slave trong hệ thống SCADA sử dụng mạng Profibus-DP. Cơ chế này đã được áp dụng thành công trong hệ thống SCADA đảm bảo môi trường nuôi trồng thủy sản phục vụ xuất khẩu thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số KC03.06 - Chương trình...

   6 p vaa 31/01/2018 183 1

 • Nghiên cứu kỹ thuật quản lý tài nguyên trong hệ thống thông tin vệ tinh

  Nghiên cứu kỹ thuật quản lý tài nguyên trong hệ thống thông tin vệ tinh

  Bài báo đề cập đến ứng dụng của các thuật toán khác nhau cho các loại lưu lượng khác nhau. Khả năng tiết kiệm băng tần của BOD cho lưu lượng IP được chứng minh bằng các công thức toán học.

   9 p vaa 31/01/2018 181 1

 • Từ quan điểm của Ph. Ăng-Ghen, suy nghĩ tác động của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam

  Từ quan điểm của Ph. Ăng-Ghen, suy nghĩ tác động của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam

  Bài viết Từ quan điểm của Ph. Ăng-Ghen, suy nghĩ tác động của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam dựa vào quan điểm của Ph. Ăng-Ghen luận về hai vấn đề đó là phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu ngành kinh tế quốc dân tại Việt Nam.

   5 p vaa 30/09/2017 178 1

 • Những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII

  Những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII

  Bài viết phân tích những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Theo tác giả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của Đổi mới - Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết và Phát triển. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   16 p vaa 05/10/2017 178 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số