• Ebook Vietnam tourism occupational standards – Front office operations: Part 1

  Ebook Vietnam tourism occupational standards – Front office operations: Part 1

  VTOS for front office operations cover all front office jobs from front office clerk to Front office manager. The VTOS front office standards have also taken account of local hotel operations. The front office is the public face of the hotel and provides services to guests including greeting, welcoming, checking in and looking after their needs during their stay.

   76 p vaa 03/01/2017 346 2

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards – Food and beverage service: Part 1

  Ebook Vietnam tourism occupational standards – Food and beverage service: Part 1

  The Vietnam tourism occupational standards (VTOS) for Food and beverage service cover all F&B jobs at five levels from waiter (Level 1) to Restaurant Manager (Level 4) and F&B Director (Level 5). The VTOS F&B Service standards have also taken account of local hotel operations.

   88 p vaa 03/01/2017 339 1

 • Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 2 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học về nhiều...

   110 p vaa 26/09/2018 332 1

 • Lecture Signal processing: Introduction - Nguyễn Công Phương

  Lecture Signal processing: Introduction - Nguyễn Công Phương

  Lecture Signal processing introduction the signals, systems, analog, digital, and mixed signals processing, applications of digital signal processing. Inviting you refer.

   13 p vaa 30/05/2018 315 1

 • Giáo trình Face2Face starter student's book: Phần 2

  Giáo trình Face2Face starter student's book: Phần 2

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Starter Student's Book là cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Nối tiếp phần 1, trong phần 2 này, giáo trình giới thiệu đến người học...

   70 p vaa 26/09/2018 307 1

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards – Food and beverage service: Part 2

  Ebook Vietnam tourism occupational standards – Food and beverage service: Part 2

  Vietnam tourism occupational standards – Food and beverage service consists of a range of units of competence that specify particular skills, knowledge and behaviours/attitudes necessary to fulfil the job requirements satisfactorily. Each job will consist of a blend of functional, core and generic units.

   104 p vaa 03/01/2017 305 1

 • Ebook The 7 powers of questions - Dorothy Leeds

  Ebook The 7 powers of questions - Dorothy Leeds

  "A sincere, intelligent question can make the difference in your life, your work and with all of your relationships. Learn the art of questions, and see how much richer your life will be. Dorothy Leeds will show you the way in The 7 Powers of Questions".

   321 p vaa 31/03/2018 299 1

 • Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face advanced student's book là cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người học ở trình độ nâng cao, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu cho bạn những bài học...

   55 p vaa 26/09/2018 296 1

 • Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học bao gồm...

   56 p vaa 26/09/2018 296 1

 • Giáo trình Face2face pre-intermediate workbook: Phần 2

  Giáo trình Face2face pre-intermediate workbook: Phần 2

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face pre-intermediate workbook là giáo trình học tiếng Anh của trình độ tiền trung cấp. Điều tuyệt vời khi học cuốn này là các bài tập đưa ra cực kỳ bổ ích và thú vị giúp các bạn không bị nhàm chán khi làm bài tập. Trong phần 2 này, giáo trình giới...

   55 p vaa 26/09/2018 294 1

 • Giáo trình Face2Face starter workbook: Phần 2

  Giáo trình Face2Face starter workbook: Phần 2

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Starter Workbook là cuốn giáo trình bài tập giao tiếp tiếng Anh cho người mới bắt đầu, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Nối tiếp phần 1, trong phần 2 này, giáo trình giới thiệu cho người học một...

   38 p vaa 26/09/2018 293 1

 • Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 2

  Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 2

  Giáo trình dạy tiếng Anh Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary teacher's book là giáo trình dạy tiếng Anh cho người học ở mức độ sơ cấp. Điều tuyệt vời nhất khi giáo viên dạy học bằng cuốn này là các tình huống của nó cực kỳ bổ ích, thú vị và thu hút được học sinh. Phần 2...

   106 p vaa 26/09/2018 293 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số