• Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay tại sân bay

  Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay tại sân bay

  Đồ án nhằm phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một công ty hàng không về máy bay, về chuyến bay, lộ trình bay, về quá trình đăng ký mua ,đổi vé cũng như bán vé để khách hàng dễ sử dụng dịch vụ và để công ty hàng không dễ dàng quản lý hệ thống của họ. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   89 p vaa 30/07/2019 646 4

 • Luận án Tiến sĩ Cơ kỹ thuật: Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần

  Luận án Tiến sĩ Cơ kỹ thuật: Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần

  Luận án xây dựng các đánh giá (biên trên và biên dưới), mô phỏng tính chất vĩ mô vật liệu tổ hợp nhiều thành phần trong đó có sử dụng cả các thông tin bậc ba về hình học pha của vật liệu vi mô và áp dụng phương pháp PTHH để tính toán cho các mô hình cụ thể so sánh với các đánh giá. Vật liệu tổ hợp nhiều thành phần (còn gọi là vật liệu...

   149 p vaa 27/03/2019 386 3

 • Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không

  Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không

  Đồ án với mục tiêu phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng phù hợp và hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Đáp ứng yêu cầu mua, đổi hay huỷ vé của khách hàng; quản lý việc thêm nhân viên, sửa thông tin cá nhân của nhân viên; quản lý việc thêm một chu trình...

   118 p vaa 30/07/2019 427 3

 • Luận văn Quản lý hệ thống bán vé máy bay

  Luận văn Quản lý hệ thống bán vé máy bay

  Ngày nay việc sử dụng tin học trong tất cả các công việc đã không còn xa lạ, đối với ngành hàng không, việc cần có một phần mềm giúp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý là không thể thiếu. Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay là phần mềm giúp các nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Đồ...

   45 p vaa 30/07/2019 367 2

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay

  Cùng tìm hiểu tổng quan về hệ thống điện trên máy bay; bộ lọc hấp thụ cho bộ chuyển đổi AC/DC trên máy bay; tính toán tham số điều khiển bộ lọc hấp thụ sóng sin cho máy bay được trình bày cụ thể trong "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay". Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm...

   26 p vaa 30/07/2019 386 2

 • Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Hóa phân tích: Nghiên cứu điều chế và sử dụng , một số hợp chất Chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (U(VI), Cu(II), Pb(II), Zn(II) và Cd(II))

  Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Hóa phân tích: Nghiên cứu điều chế và sử dụng , một số hợp chất Chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (U(VI), Cu(II), Pb(II), Zn(II) và Cd(II))

  Mục tiêu của luận án điều chế được chitosan biến tính dạng vảy bền trong mồi trường acid có khả năng hấp phụ cao các ion kim loại; xác định được các đặc tính hấp phụ của các vật liệu vừa điều chế đối với các ion kim loại U(VI), Cu(II), Pb(II), Zn(II) và Cd(II) trong dung dịch nước. Để nắm chắc các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham...

   28 p vaa 30/07/2019 356 2

 • Luận văn: Đa thức bất khả quy

  Luận văn: Đa thức bất khả quy

  Luận văn với mục đích trình bày sâu hơn sâu hơn về đa thức bất khả quy; bên cạnh một hệ thống lý thuyết tối thiểu cần thiết, luận văn đưa ra các dạng bài tập và một số phương pháp khảo sát tính bất khả quy của đa thức. Nội dung luận văn gồm: một số vấn đề cơ sở, kiến thức cơ bản và các kết quả; một số phương pháp khảo sát tính...

   78 p vaa 30/07/2019 411 2

 • Đánh giá diễn biến thể lực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.HCM trong quá trình học môn Giáo dục thể chất

  Đánh giá diễn biến thể lực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.HCM trong quá trình học môn Giáo dục thể chất

  Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng thể lực và diễn biến sự phát triển thể lực của sinh viên trong quá trình học giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể lực của sinh viên phát triển không đồng đều, sau mỗi học phần thể lực đều có sự phát triển nhưng...

   10 p vaa 20/09/2019 378 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số