• Bài thuyết trình Dụng cụ đo và kiểm soát quá trình

  Bài thuyết trình Dụng cụ đo và kiểm soát quá trình

  Bài thuyết trình với các nội dung: kiểm soát và đo lường nhiệt độ; kiểm soát và đo lường nồng độ; kiểm soát và đo lường ẩm độ; kiểm soát và đo lường áp suất; kiểm soát và đo lường lưu lượng; kiểm soát và đo lường pH; kiểm soát và đo lường khúc xạ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   65 p vaa 30/07/2019 21 0

 • Bài thuyết trình Bài tập Hoá phân tích

  Bài thuyết trình Bài tập Hoá phân tích

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về hóa phân tích, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Bài tập hoá phân tích" dưới đây. Nội dung bài thuyết trình giới thiệu đến các bạn 3 bài tập hóa học phân tích. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   8 p vaa 30/07/2019 51 0

 • Bài thuyết trình Hóa học và vấn đề môi trường

  Bài thuyết trình Hóa học và vấn đề môi trường

  Bài thuyết trình với nội dung trình bày ô nhiễm môi trường, một số hiện tượng ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm môi trường đất; hóa học và vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống sản xuất và học tập Hóa học, cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm bằng phương pháp hóa học, vài trò của hóa học trong việc xử lý...

   18 p vaa 30/07/2019 44 0

 • Bài thuyết trình Chương 2: Tập hợp, phương pháp đếm

  Bài thuyết trình Chương 2: Tập hợp, phương pháp đếm

  Bài thuyết trình với các nội dung: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; công thức nhị thức Newton; hoán vị lặp và tổ hợp lặp. Bào gồm các khái niệm, định lý, các ví dụ phân tích, bài tập vận dụng để tìm hiểu về tập hợp, phương pháp đếm. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.

   31 p vaa 30/07/2019 53 0

 • Bài thuyết trình Các loại màng quang học - Lê Nguyễn Bảo Thư

  Bài thuyết trình Các loại màng quang học - Lê Nguyễn Bảo Thư

  Bài thuyết trình "Các loại màng quang học" trình bày các nội dung: Lịch sử màng quang, ma trận hình thức, màng quang học, màng kim loại, màng điện môi, màng chống phản xạ, màng dẫn truyền qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vaa 22/08/2019 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số