• Bài giảng Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

  Bài giảng Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

  Bài giảng Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC nhằm giúp sinh viên hiểu được một số nội dung về lý thuyết bắn, biết cách tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK (CKC) và một số nội dung khác. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   21 p vaa 28/08/2014 903 2

 • Bài giảng: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc - Phương Bá Thiết

  Bài giảng: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc - Phương Bá Thiết

  Bài giảng: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc nhằm bồi dưỡng cho sinh viên hiểu và nắm vững một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ chí minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; hiểu thêm về chủ tịch Hồ Chí Minh -...

   40 p vaa 28/08/2014 500 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 6: Hệ thống báo hiệu R2" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát, phương thức truyền báo hiệu R2, phân loại báo hiệu R2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vaa 30/04/2018 354 2

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 1

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 1

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm giúp học viên giải thích thị trường du lịch hiện nay, liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch, liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội; giải thích các nguyên tắc của du lịch có...

   48 p vaa 31/03/2015 390 2

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Cơ sở logic (ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh)

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Cơ sở logic (ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh)

  Chương 1 "Cơ sở logic" thuộc bài giảng Toán rời rạc giới thiệu đến các bạn những nội dung về mệnh đề, dạng mệnh đề, vị từ, lượng từ, quy tắc suy luận, nguyên lý quy nạp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy.

   69 p vaa 05/10/2017 384 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   66 p vaa 30/04/2018 350 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vaa 30/04/2018 374 2

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 2

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 2

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm trình bày tầm quan trọng của việc tiến hành phân tích thị trường sản phẩm, phương pháp thu thập thông tin thị trường, cách thức tiến hành đánh giá thị trường chiến lược, cách thức phân tích một sản phẩm, cách kết nối thị trường với các cơ hội phát triển...

   86 p vaa 31/03/2015 409 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản" giới thiệu một số hệ thống đơn vị trong môn học, các chứ cái Hy-Lạp, đối tượng của sức bền vật liệu, phân loại vật thể thực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vaa 24/08/2020 152 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kéo - nén đúng tâm, biểu đồ lực dọc, quy ước vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p vaa 24/08/2020 164 2

 • Bài giảng Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao - GV. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao - GV. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao gồm 2 phần. Nội dung các phần của bài giảng trình bày về khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh; một số biện pháp phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao.

   44 p vaa 28/08/2014 1115 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 5: Khái quát chung về hệ thống báo hiệu trong mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát, báo hiệu đường dây thuê bao, báo hiệu liên đài, các chức năng của báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vaa 30/04/2018 350 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số