• Bài giảng Hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa học hữu cơ cung cấp cho người học một số nội dung chính: Đồng phân của hợp chất hữu cơ, hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ, cơ chế các phản ứng của hợp chất hữu cơ, alkane, alkene, alkyne, alkadiene, hợp chất hydrocarbon thơm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   458 p vaa 25/10/2020 144 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 9 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 9 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 9 Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khối lượng của hệ; Khối tâm của hệ; Mômen quán tính của hệ; Mômen quán tính của vật rắn thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vaa 18/02/2022 36 0

 • Bài giảng Đo pH

  Bài giảng Đo pH

  Bài giảng Đo pH giới thiệu pH và điện hóa học; hiểu biết về pH; đo pH; bảo quản đầu đo và việc bảo trì. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu hữu ích.

   63 p vaa 27/04/2022 28 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Phần 5: Quan hệ (TS. Nguyễn Viết Đông)

  Bài giảng Toán rời rạc - Phần 5: Quan hệ (TS. Nguyễn Viết Đông)

  Bài giảng Toán rời rạc - Phần 5: Quan hệ (TS. Nguyễn Viết Đông) cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương, đồng dư, phép toán số học trên Zn, quan hệ thứ tự, Hasse Diagram,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   68 p vaa 23/05/2022 24 0

 • Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát biến thiên

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát biến thiên

  Nội dung chính của bài giảng trình bày vị trí có thể sử dụng biểu đồ kiểm soát biến số; cách thức lập các biểu đồ kiểm soát R trục X, S trục X, I-MR và cách thức chuẩn bị biểu đồ kiểm soát biến số dùng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   40 p vaa 23/05/2022 37 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ học lượng tử, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  Bài giảng Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  Bài giảng Nhu cầu oxy hóa học (COD) giới thiệu về COD, hóa học của COD, phân hủy mẫu bằng Dichromate-COD, COD với BOD. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu hữu ích.

   44 p vaa 27/04/2022 25 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Phần 6: Đại số Bool và hàm Bool (TS. Nguyễn Viết Đông)

  Bài giảng Toán rời rạc - Phần 6: Đại số Bool và hàm Bool (TS. Nguyễn Viết Đông)

  Bài giảng Toán rời rạc - Phần 6: Đại số Bool và hàm Bool (TS. Nguyễn Viết Đông) cung cấp cho học viên những kiến thức về tính giao hoán, tính kết hợp, tính phân bố của đại số Bool; hàm Bool n biến; bảng chân trị; các phép toán trên hàm Bool: phép công Bool, phép nhân Bool, phép lấy hàm bù; dạng nối rời chính tắc của hàm Bool;... Mời các bạn cùng tham...

   68 p vaa 23/05/2022 23 0

 • Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính nhằm nắm rõ các loại biểu đồ kiểm soát thuộc tính theo loại dữ liệu; nắm rõ cách thức tạo biểu đồ kiểm soát thuộc tính và tạo ra và phân tích biểu đồ kiểm soát thuộc tính dùng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   24 p vaa 23/05/2022 35 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm sai phân và phương trình sai phân; phương trình sai phân tuyến tính cấp một; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)

  Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)

  "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)" trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình; giúp học viên biết cách thuyết trình thành công 1 vấn đề cụ thể; giúp học viên tự tin khi nói trước đám đông.

   20 p vaa 27/03/2021 150 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức" để nắm chi tiết khái niệm môi trường quản trị; nhóm yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài tổ chức; nhóm yếu tố môi trường vi mô bên ngoài tổ chức; các yếu tố môi trường vi mô bên trong tổ chức; giải pháp quản trị biến động của môi trường.

   19 p vaa 31/03/2021 99 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số