• Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 4

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 4

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 4: Sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch trình bày yêu cầu về sử dụng lao động và các điều kiện làm việc tốt, cách tuyển dụng và sử dụng lao động một cách minh bạch, cách tạo ra một lực lượng nhân sự đa dạng, tầm quan trọng của cách thức quảng cáo các vị trí tuyển dụng, mô tả các tiêu chí...

   60 p vaa 31/03/2015 162 1

 • Bài giảng Phân phối xác suất liên tục - Cao Hào Thi

  Bài giảng Phân phối xác suất liên tục - Cao Hào Thi

  Cùng tìm hiểu xác suất liên tục; phân phối xác suất đều; phân phối xác suất chuẩn; tính gần đúng phân phối chuẩn cho phân phối nhị thứ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân phối xác suất liên tục" của tác giả Cao Hào Thi.

   20 p vaa 05/10/2017 135 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Toán cao cấp: Hệ phương trình" cung cấp cho người học các khái niệm chung về hệ phương trình, hệ Cramer, hệ tổng quát, hệ thuần nhất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Toán cao cấp và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p vaa 05/07/2017 163 1

 • Bài giảng Khí động lực học: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hưng

  Bài giảng Khí động lực học: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hưng

  Bài 2 của bài giảng Khí động lực học được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được lực nâng, lực cản đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế ban đầu trong tính toán, thiết kế máy bay. Với những hình ảnh minh họa và những công thức tính cụ thể sẽ giúp các bạn nắm vững hơn kiến thức về vấn đề này. Mời tham khảo.

   35 p vaa 10/08/2017 231 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Cách thu thập dữ liệu

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Cách thu thập dữ liệu

  Nội dung bài giảng "Mô tả dữ liệu" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về câu hỏi (giả thuyết nghiên cứu), quá trình thiết kế, biến dự đoán, biến nhiễu, biến kết cục, nghiên cứu bệnh chứng và định nghĩa các biến.

   6 p vaa 30/09/2017 18 1

 • Bài giảng Thống kê - Cao Hào Thi

  Bài giảng Thống kê - Cao Hào Thi

  Bài giảng Thống kê - Cao Hào Thi tập trung trình bày các nội dung chính về thống kê và các ứng dụng trong kinh tế; dữ liệu; nguồn dữ liệu; thống kê mô tả; thống kê suy luận. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   54 p vaa 05/10/2017 168 1

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 7 gồm có: Laplace transform, circuit element models, circuit analysis, transient analysis. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vaa 06/12/2017 175 1

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số

  Chương 7 trình bày một số nội dung liên quan đến chỉ số như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa chỉ số; phân loại chỉ số; phương pháp tính chỉ số; quyền số của chỉ số tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p vaa 28/02/2018 166 1

 • Bài giảng Thống kê máy tính: Thống kê máy tính - Giới thiệu - Lê Phong

  Bài giảng Thống kê máy tính: Thống kê máy tính - Giới thiệu - Lê Phong

  Trong bài giảng này giới thiệu về phương pháp thống kê máy tính thông qua một số nội dung đề cập như: Thống kê máy tính là gì? Các ứng dụng của thống kê máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các thông tin chi tiết.

   8 p vaa 28/02/2018 198 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vaa 30/04/2018 149 1

 • Lecture Digital signal processing: Lecture 8 - Zheng-Hua Tan

  Lecture Digital signal processing: Lecture 8 - Zheng-Hua Tan

  Lecture 8 - FIR Filter Design include all of the following content: FIR filter design, commonly used windows, generalized linear-phase FIR filter, the Kaiser window filter design method.

   16 p vaa 30/05/2018 98 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng Nhập môn an toàn hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi (P2)

  Bài giảng "Nhập môn an toàn hệ thống thông tin - Chương 2: Mã hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã hóa khóa công khai (Public-Key Cryptosystems), thuật toán RSA, một số mã hóa khóa công khai khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p vaa 27/06/2018 146 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số