• Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 6 - Một số dạng phân phối xác suất thường gặp

  Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 6 - Một số dạng phân phối xác suất thường gặp

  Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 6 - Một số dạng phân phối xác suất thường gặp đề cập đến một số dạng phân phối rời rạc thường gặp, một số dạng phân phối liên tục thường gặp. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

   22 p vaa 05/07/2017 240 1

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier. Trong bài này tập trung trình bày những nội dung chính sau: Chuỗi Fourier, điều kiện tồn tại chuỗi Fourier, các tính chất của chuỗi Fourier, chuỗi Fourier và hệ thống LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vaa 30/09/2017 241 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 1: Các bước tiến hành một nghiên cứu

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 1: Các bước tiến hành một nghiên cứu

  Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về các bước tiến hành nghiên cứu khoa học: ý tưởng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích đa biến và xử lý số liệu.

   27 p vaa 30/09/2017 258 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 7: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 7: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bất kì một điểm nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát sóng cầu về phía trước nó. Đến với chương 7 của bài giảng này các bạn dễ dàng nắm những kiến thức cơ bản nhất về nhiễu xạ ánh sáng.

   22 p vaa 05/10/2017 259 1

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương I: Những vấn đề chung của hệ truyền động điện, trình bày các nội dung cơ bản sau: cấu trúc của hệ truyền động điện, phần cơ của hệ truyền động điện, phương trình chuyển động của hệ truyền động, ĐTC và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh...

   30 p vaa 31/01/2018 259 1

 • Bài giảng Phương trình vi phân và lí thuyết chuỗi: Bài 5 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

  Bài giảng Phương trình vi phân và lí thuyết chuỗi: Bài 5 - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

  Bài 5 của bài giảng Phương trình vi phân và lí thuyết chuỗi tiếp tục trình bày những kiến thức về chuỗi luỹ thừa và chuỗi FOURIER . Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khai triển một số hàm số sơ cấp cơ bản, tìm hiểu về chuỗi lượng giác, chuỗi Fourier; điều kiện để hàm số khai triển được thành chuỗi Fourier;... Mời các bạn cùng tham...

   6 p vaa 28/02/2018 223 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   66 p vaa 30/04/2018 207 1

 • Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 1): Electronics in the home

  Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 1): Electronics in the home

  Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1: Electronics in the home. The main contents of this chapter include all of the following: Reading for a purpose, understanding diagrams, describing block diagrams and circuits.

   19 p vaa 30/05/2018 164 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - ThS. Lê Văn Tấn

  Bài giảng Thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - ThS. Lê Văn Tấn

  Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Mô hình hóa nghiệp vụ" trình bày các nội dung: Khái niệm về mô hình hóa nghiệp vụ, biểu đồ ngữ cảnh, biểu đồ phân cấp chức năng, ma trận thực thể - chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vaa 27/06/2018 185 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Tin học đại cương - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Tin học đại cương có cấu trúc gồm 2 chương. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản về tin học. Chương 2 trình bày tổng quan về Công nghệ thông tin.

   70 p vaa 29/11/2014 239 1

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 1

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 1

  Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm giúp học viên giải thích thị trường du lịch hiện nay, liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch, liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội; giải thích các nguyên tắc của du lịch có...

   48 p vaa 31/03/2015 223 1

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương I - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương I - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương I: Nguồn cung cấp một chiều, trình bày các nội dung chính: giới thiệu nguồn cung cấp một chiều, ổn áp một chiều tuyến tính, ổn áp một chiều switching, một số IC ổn áp. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   24 p vaa 28/02/2017 257 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số