• Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế - ThS. Lê Cao Thế

  Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế - ThS. Lê Cao Thế

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh của luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, quy định quản lý nhà nước về hàng không dân dụng...

   5 p vaa 24/03/2017 161 4

 • Modul điều khiển logic logo! và một số ứng dụng thực hành cho sinh viên khoa điện tử

  Modul điều khiển logic logo! và một số ứng dụng thực hành cho sinh viên khoa điện tử

  Module Điều khiển logic Logo! được sử dụng phổ biến trong các bài toán điều khiển hệ thống điện - điện tử thông dụng và đã chứng tỏ khả năng linh hoạt tiện lợi hơn so với phương pháp điều khiển truyền thống. Việc nắm được cách lập trình và ứng dụng Logo! để giải quyết một số bài toán điều khiển là những nội dung thiết thực, phù...

   5 p vaa 31/01/2018 147 1

 • Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Để thực hiện cơ chế đó đạt được mục tiêu cao nhất trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt cần phải nâng cao nhận thức về vai trò động lực của dân chủ, mặt khác phải nâng...

   9 p vaa 05/10/2017 173 1

 • Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

  Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

  Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam là một trong tám mối quan hệ lớn ở nước ta. Giải quyết tốt mối quan hệ này là đòi hỏi vừa cấp thiết vừa lâu dài trong công cuộc đổi mới, đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững theo xu...

   6 p vaa 05/10/2017 151 1

 • Thiết kế bo mạch CPLD/FPGA phát triển phục vụ cho nghiên cứu - đào tạo

  Thiết kế bo mạch CPLD/FPGA phát triển phục vụ cho nghiên cứu - đào tạo

  Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày một số tính năng chính của dòng sản phẩm CPLD/FPGA của Xilinx, một hãng dẫn đầu thế giới về công nghệ này và bộ phát triển CPLD và FPGA phục vụ cho nghiên cứu đào tạo trên một số vi mạch của Xilinx do Bộ môn Kỹ thuật Điện tử chế tạo với các tính năng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

   5 p vaa 31/01/2018 85 1

 • Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain

  Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất phương pháp phân loại lớp phủ dựa trên thuật toán Mountain sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh quang học Landsat. Kết quả nhận được cho thấy, chất lượng các cụm tốt hơn khi so với kết quả phân loại dựa trên một số thuật toán khác như K-Means và ISODATA.

   12 p vaa 10/11/2017 155 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ bù dọc 500KV đến ổn định điện áp của hệ thống điện Viện Nam và giải pháp ứng dụng TCSC để nâng cao hiệu quả vận hành

  Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ bù dọc 500KV đến ổn định điện áp của hệ thống điện Viện Nam và giải pháp ứng dụng TCSC để nâng cao hiệu quả vận hành

  Bài báo trình bày ảnh hưởng của tụ bù dọc 500kV đến ổn định điện áp của hệ thống điện Việt Nam và giải pháp ứng dụng thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor TCSC (Thyristor-Controlled Series Capacitor) để nâng cao hiệu quả vận hành. Các kết quả phân tích được thực hiện cho 1 số ngày đặc trưng trong các năm 2005-2006.

   6 p vaa 31/01/2018 139 1

 • Sử dụng phương pháp nội suy B-Spline để đánh giá sai số trong miền tần số của bộ biến đổi tín hiệu DAC

  Sử dụng phương pháp nội suy B-Spline để đánh giá sai số trong miền tần số của bộ biến đổi tín hiệu DAC

  Bộ chuyển đổi tín hiệu DAC có nhiệm vụ khôi phục tín hiệu từ dạng số sang tương tự. Việc khôi phục tín hiệu đó sẽ gây ra sai lệch thông tin mà tín hiệu cần truyền tải. Bài báo sử dụng phương pháp nội suy BSpline để phân tích sai lệch trên trong miền tần số, mà ở đó bản chất chuyển đổi tín hiệu từ dạng số sang tương tự được nhìn...

   5 p vaa 10/11/2017 141 1

 • Tăng độ bám đồng bộ hệ thống W-CDMA trong điều kiện kênh có can nhiễu đa truy cập nhập

  Tăng độ bám đồng bộ hệ thống W-CDMA trong điều kiện kênh có can nhiễu đa truy cập nhập

  Mạch bám pha trễ kết hợp sử dụng tín hiệu pilot (Pilot symbol-assisted coherent delap-locked code tracking loop: PSA-CDLL) áp dụng ước lượng kênh và chỉ sử dụng thành phần đồng pha của tín hiệu được trải để điều khiển quá trình đồng bộ tín hiệu thu được. Bàu báo này đưa ra giải pháp tăng khả năng đồng bộ của hệ thống W-CDMA trong môi trường can...

   9 p vaa 31/01/2018 137 1

 • Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Lịch sử phát triển và những thông số kỹ thuật của các thế hệ vệ tinh hiện nay, nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đo cao vệ tinh, phân tích ảnh hưởng của các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh,... là những nội dung chính trong bài viết "Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh". Mời các bạn cùng...

   5 p vaa 10/11/2017 130 1

 • Tiềm năng lớn của vệ tinh siêu nhỏ đáp ứng nhu cầu viễn thông, viễn thám của Việt Nam

  Tiềm năng lớn của vệ tinh siêu nhỏ đáp ứng nhu cầu viễn thông, viễn thám của Việt Nam

  Nội dung bài viết đề cập đến loại vệ tinh siêu nhỏ CubeSat có thể áp dụng cho các nhu cầu thiết thực của Việt Nam, đồng thời cũng trình bày về đề án theo dõi sự di chuyển của tàu biển từ vệ tinh làm ví dụ điển hình cho thấy tiềm năng lớn của vệ tinh siêu nhỏ đáp ứng nhu cầu viễn thông, viễn thám hiện nay của đất nước.

   8 p vaa 31/01/2018 132 1

 • So sánh một số phương pháp phát hiện biên

  So sánh một số phương pháp phát hiện biên

  Bài báo này gồm có 5 phần, ngoài phần đặt vấn đề, trong phần 2 sẽ liệt kê một số dạng đường biên cơ bản. Phần 3 trình bày cơ sở lý luận của một số phương pháp phát hiện biên thông dụng. Phần 4 sẽ so sánh hiệu quả của các phương pháp phát hiện biên này và cuối cùng là phần kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vaa 31/01/2018 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số