• Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

  Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu giới thiệu các kiến thức tổng quan về hàng không, sân bay; quản lý cảng hàng không, sân bay; khai thác cảng hàng không, sân bay; tài chính cảng hàng không, sân bay; ... để nắm rõ chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   21 p vaa 10/11/2017 250 3

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7821:2007 - ISO 8323:1985

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7821:2007 - ISO 8323:1985

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7821:2007 quy định các yêu cầu cơ bản về đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm các công te nơ chở hàng thông dụng bằng đường không/trên mặt trái đất thích hợp cho giao dịch quốc tế và cho sự chuyên chở hàng bằng đường bộ, đường sắt và đường biển cũng như bằng máy bay cánh quạt có sức chở lớn, bao gồm cả sự trao...

   40 p vaa 11/08/2017 191 1

 • Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

  Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

  Các Chính phủ ký kết Công ước đã thống nhất một số nguyên tắc và thỏa thuận để ngành hàng không dân dụng có thể phát triển một cách an toàn và trật tự và để các dịch vụ vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế có thể được thiết lập trên cơ sở bình đẳng về cơ hội khai thác một cách chính đáng và kinh tế.

   27 p vaa 22/08/2019 59 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7419:2004 - ASTM D 3242-01

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7419:2004 - ASTM D 3242-01

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7419:2004 về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định axit tổng quy định phương pháp xác định axit tổng có trong nhiên liệu tuốc bin hàng không từ 0,000 đến 0,100 mg KOH/g. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vaa 11/08/2017 165 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2694:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2694:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2694:2007 qui định phương pháp xác định độ ăn mòn đồng của xăng hàng không, nhiên liệu tuốc bin hàng không, xăng động cơ, dung môi làm sạch (Stoddard), dầu hỏa, nhiên liệu điêzen (DO), dầu FO nhẹ, dầu bôi trơn, và xăng tự nhiên hoặc các loại hydrocacbon khác có áp suất hơi không lớn hơn 124 kPa (18 psi) tại 37,8°C.

   10 p vaa 03/01/2017 246 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6605:2000

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6605:2000

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6605:2000 giới thiệu đến người đọc nội dung về cà phê tan đựng trong thùng có lót - lấy mẫu. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu của chuyến hàng cà phê tan được vận chuyển trong 10 kiện hoặc nhiều hơn nhằm mục đích kiểm tra để xác định xem chuyến hàng có phù hợp với những chỉ tiêu kỹ thuật của hợp đồng...

   5 p vaa 11/08/2017 190 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2685:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2685:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2685:2008 quy định phương pháp xác định lưu huỳnh mercaptan với hàm lượng từ 0,0003 % khối lượng đến 0,01 % khối lượng có trong xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 03/01/2017 211 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7169:2010 - ASTM D 1094-07

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7169:2010 - ASTM D 1094-07

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7169:2010 quy định phương pháp xác định sự có mặt của các cấu tử có khả năng trộn lẫn với nước trong xăng hàng không và nhiên liệu tuốc bin hàng không và tác động của các cấu tử này lên sự thay đổi về thể tích và bề mặt phân pha của nhiên liệu - nước. Mời các bạn tham khảo.

   5 p vaa 11/08/2017 214 1

 • Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT

  Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT

  Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay, hoạt động vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung tại Việt Nam.

   29 p vaa 03/01/2017 199 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7418:2004

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7418:2004

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7418:2004 về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói quy định phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói của dầu hỏa và nhiên liệu tuốc bin hàng không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vaa 11/08/2017 243 1

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Quản trị lữ hành

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Quản trị lữ hành

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị lữ hành được ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiêu chuẩn này quy định các nhiệm vụ của nghề như: Thiết kế chương trình du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh...

   217 p vaa 28/02/2017 194 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8937:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8937:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8937:2011 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu dầu mỏ tuốc bin khí (xem ISO 3977) được sử dụng trong các ứng dụng chung, trong công nghiệp và hàng hải. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong ngành hàng không. Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho người sử dụng bao gồm nhà sản...

   12 p vaa 11/08/2017 229 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số