• Giáo trình tiếng Nhật trung cấp An integrated approach to intermediate Japanese (Revised edition): Phần 2

    Giáo trình tiếng Nhật trung cấp An integrated approach to intermediate Japanese (Revised edition): Phần 2

    Giáo trình tiếng Nhật trung cấp An integrated approach to intermediate Japanese (Revised edition) được biên soạn như một giáo trình học tiếng Nhật trung cấp bao gồm các phần từ vựng, đọc hiểu, ngữ pháp, nghe hiểu…giúp bạn củng cố năng lực Nhật ngữ của mình ở mức độ trung cấp và sẵn sàng cho kì thi JLPT. Phần 2 được giới thiệu dưới đây là sự tiếp...

     202 p vaa 25/07/2018 379 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số