• Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

  Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p vaa 30/11/2021 37 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

  Chương này giới thiệu về hệ thống báo hiệu số 2. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vaa 30/11/2021 28 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1 "Khái quát chung hệ thống báo hiệu". Nội dung chương này giúp người học hiểu được: Báo hiệu là gì? Các tín hiệu báo hiệu cơ bản, phân loại báo hiệu, các nhóm chức năng của báo hiệu, yêu cầu đối với hệ thống báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vaa 30/11/2021 35 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

  Chương này gồm có các nội dung chính như: Báo hiệu kênh chung, mô hình OSI, mô hình báo hiệu kênh chung, các khối chức năng, phần chuyển giao bản tin MTP, các loại đơn vị bản tin,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p vaa 30/11/2021 37 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về báo hiệu kênh chung như: Báo hiệu kênh chung là gì, ưu nhược điểm của báo hiệu kênh chung, báo hiệu kênh chung số 7. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   18 p vaa 30/11/2021 36 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Chương này trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến báo hiệu kênh riêng. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Một số loại báo hiệu, phân loại báo hiệu, báo hiệu đường dây, báo hiệu thanh ghi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vaa 30/11/2021 37 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu thanh ghi

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu thanh ghi

  Chương này tập trung giới thiệu về báo hiệu thanh ghi. Thông qua chương này người học sẽ biết được báo hiệu thanh ghi là gì, các tín hiệu nhóm I, các tín hiệu hướng đi nhóm I, các tín hiệu nhóm II, các tín hiệu nhóm A,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 30/11/2021 53 0

 • Ebook Flight attendant agreement: Part 2

  Ebook Flight attendant agreement: Part 2

  Ebook 2016–2021 Flight attendant agreement: Part 2 present content missing, interned, hostage or prisoner of war; commuter program; union activities; union security and check-off.

   215 p vaa 30/11/2021 33 0

 • Ebook Flight attendant agreement: Part 1

  Ebook Flight attendant agreement: Part 1

  Ebook 2016–2021 Flight attendant agreement: Part 1 present content recognition, successorship and mergers; expenses, transportation and lodging; minimum pay and credit, hours of service, and contractual legalities; reserve scheduling procedures; training & general meetings; job share and partnership flying programs...

   219 p vaa 30/11/2021 31 0

 • Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 2

  Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 2

  Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 2 present content blast-resistant containers, bulk explosives detection, trace explosives detection, computer-assisted passenger screening and positive, human factors, evaluation of arcitectures, response to congress.

   44 p vaa 30/11/2021 33 0

 • Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 1

  Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 1

  Ebook Assessment of technologies deployed to improve aviation security: Part 1 present content introduction; grand architecture; roles and responsibilities; baggage handling.

   44 p vaa 30/11/2021 35 0

 • Ebook Aviation psychology in principles and practice: Part 2

  Ebook Aviation psychology in principles and practice: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Aviation psychology in principles and practice the present the content: pilot actions and tasks: selection, execution and control; pilot control; automation and human performance in aviation; pilot selection methods; training flights of fancy, the art and science of flight simulation; applying crew resource management theory and methods to the operational environment; assessing cognitive aging in piloting.

   358 p vaa 30/11/2021 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số