• Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản ii. liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 28/07/2020 29 1

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật tuần hoàn và điện tích hạt nhân nguyên tử, cấu trúc electron nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong HTTH. Mời các bạn...

   64 p vaa 28/07/2020 29 1

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vaa 28/07/2020 28 1

 • Ebook Crew procedures training supplement: Part 2

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 2

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 2 present restrictions/limitations; abnormal procedures; emergency procedures; arrival procedures; maintenance procedures; logging crew cross-country flights; reimbursement of travel expenses; preparing for commercial & CFI; policies & procedures adherence.

   22 p vaa 28/07/2020 41 1

 • Ebook Crew procedures training supplement: Part 1

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 1

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 1 present content responsibility & authority of the pilot in command; crew procedures overview; crew resource management; fuel management; preflight actions; departure procedures; standard operating procedures...

   70 p vaa 28/07/2020 40 1

 • Ebook English for cabin crew: Part 2

  Ebook English for cabin crew: Part 2

  Ebook English for cabin crew: Part 2 present is there a doctor on board; in-flight emergencies; complaints and disruptive passengers; preparing for landing; saying goodbye.

   86 p vaa 28/07/2020 40 1

 • Ebook English for cabin crew: Part 1

  Ebook English for cabin crew: Part 1

  Ebook English for cabin crew: Part 1 present the pre-flight briefing; welcome on board; after take-off and into the flight; food and drinks; minor passenger problem.

   43 p vaa 28/07/2020 47 1

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content advanced control, stability, static stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, level-flight manoeuvres, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight.

   267 p vaa 28/07/2020 41 1

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries, basic principles, basic aerodynamic definitions; basic aerodynamics, basic control, lift generation, level-flight aerodynamic, lift analysis, lift augmentation.

   240 p vaa 28/07/2020 48 1

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2 present content security of the flight school, corporate aviation security department, aircraft owners and pilots association airport watch, transportation security administration security requirements and recommendations for general aviation, general aviation security resources.

   188 p vaa 28/07/2020 43 1

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1 present content general aviation aircraft, general aviation airports, the security threat to general aviation, physical security for the aviation environment, airport/corporate aviation security force, security of general aviation aircraft, security of general aviation airports, airport safety, emergency response.

   161 p vaa 28/07/2020 43 1

 • Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   141 p vaa 28/07/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số