• Bài giảng An toàn hàng không

  Bài giảng An toàn hàng không

  Bài giảng An toàn hàng không với mục tiêu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn hàng không; giới thiệu cấu trúc cơ bản của hệ thống an toàn và các hướng dẫn của ACV trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn;...

   33 p vaa 03/01/2017 256 4

 • Bài giảng Hệ thống thông tin hàng không: CPDLC - Học viện Hàng không VN

  Bài giảng Hệ thống thông tin hàng không: CPDLC - Học viện Hàng không VN

  Bài giảng "Hệ thống thông tin hàng không: CPDLC" trình bày các nội dung sau: khái niệm và thành phần của CPDLC, các dịch vụ và tiện ích trong hoạt động của CPDLC, xử lý hoạt động của CPDLC trong hệ thống Eurocat Thales ATM ACC, tổng kết về CPDLC.

   44 p vaa 24/04/2019 86 2

 • Bài giảng học phần Luật Dân sự - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng học phần Luật Dân sự - Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bài giảng học phần Luật Dân sự trang bị cho người học những hiểu biết về pháp luật dân sự như: Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   78 p vaa 24/04/2017 115 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiến thức tổng quan. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   87 p vaa 30/04/2018 117 1

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - ThS. Vũ Thế Hoài

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - ThS. Vũ Thế Hoài

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam gồm 2 phần. Phần I trình bày về những quy định chung của Bộ luật Dân sự 2005. Phần II trình bày về một số chế định cơ bản của Luật Dân sự.

   166 p vaa 24/04/2017 142 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao tiếp kết cuối. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   64 p vaa 30/04/2018 116 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 2 - Máy biến áp. Phần này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản của máy biến áp như: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các phương trình cơ bản – mô hình toán học, thứ cấp quy về sơ cấp, mạch tương đương chính xác quy về sơ cấp, năng lượng và hiệu suất,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo.

   38 p vaa 24/04/2017 145 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu đồng bộ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p vaa 30/04/2018 100 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 1 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 1 - Khái niệm chung về mạch điện. Chương này ôn tập lại các định luật cơ bản và phương pháp giải bài toán mạch từ. Nội dung chính trình bày gồm: Định luật Ampérè, định luật ohm trong mạch từ, định luật cảm ứng điện từ, định luật về lực điện từ (ĐL Laplace),... Mời các bạn tham khảo.

   18 p vaa 24/04/2017 149 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   93 p vaa 30/04/2018 149 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thuý Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thuý Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp; công cụ phân tích và đánh giá tài chính DN; công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư; kiến thức, kỹ năng về việc huy động vốn doanh nghiệp; kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp.

   57 p vaa 23/05/2017 222 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   66 p vaa 30/04/2018 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số