• Ebook Airline deregulation and laissez-faire mythology: Part 1

  Ebook Airline deregulation and laissez-faire mythology: Part 1

  Author's document Laissez-Faire mythology with airline deregulation Paul Stephen Dempsey and Andrew r. Goetz, part 1 of this document present the content: an introduction to the deregulated airline industry, the megacarriers, continental airlines, american airlines, delta air lines, eastern airlines, northwest airlines, trans world airlines. Please consult the ebook to get the details.

   159 p vaa 27/11/2019 35 0

 • Ebook Airline deregulation and laissez-faire mythology: Part 2

  Ebook Airline deregulation and laissez-faire mythology: Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document Laissez-Faire mythology with airline deregulation present the content: regulation and deregulation the metamorphosis in American public policy, united airlines, origins of regulation the legislative history of the civil aeronautics act of 1938, the traditional regulatory criteria, the congressional perspective, the cab under Alfred Kahn the origins of de facto deregulation, the airline deregulation act...

   233 p vaa 27/11/2019 32 0

 • Ebook Airline Finance (Third Edition): Part 1

  Ebook Airline Finance (Third Edition): Part 1

  Part 1 of the document Finance in Airline (Third Edition) present the content: industry financial performance, airline financial statements, airline financial ratios, airline valuation, sources of finance, equity finance. To grasp the details of the content invite you to consult the ebook.

   143 p vaa 27/11/2019 38 0

 • Ebook Airline Finance (Third Edition): Part 2

  Ebook Airline Finance (Third Edition): Part 2

  Continued from part 1, part 2 of the document presents the contents: airline privatisation, airline financial planning and appraisal, risk management: foreign currency and fuel price, aircraft leasing, aircraft securitisation, airline bankruptcy, industry financial prospects. To grasp the details of the content invite you to consult the ebook.

   131 p vaa 27/11/2019 32 0

 • Ebook Airline operations and delay management: Part 1

  Ebook Airline operations and delay management: Part 1

  Management delay in airline operation present insights from airline economics, networks and strategic schedule planning. Part 1 of this document with content: introduction to airline operations and the operating environment; airline operations at airports; managing airline ground operations.

   129 p vaa 27/11/2019 35 0

 • Ebook Airline operations and delay management: Part 2

  Ebook Airline operations and delay management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Management delay in airline operation present the content: enroute flight operations in airline networks; delay management and disruption management; robust airline scheduling and operational reliability. Please consult the ebook to get the details.

   125 p vaa 27/11/2019 33 0

 • Ebook Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1) (In lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1) (In lần thứ nhất): Phần 2

  Tài liệu Xử lý số tín hiệu bằng phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1): Phần 2 đề cập đến những vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biết và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại. Mỗi bài tập, bài toán có ít nhất vài ba câu hỏi đề cập...

   226 p vaa 27/11/2019 34 0

 • Ebook Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1) (In lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1) (In lần thứ nhất): Phần 1

  Để rèn luyện đặc tính nghiên cứu và phát huy khả năng sáng tạo, để vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao về công nghệ số của sinh viên và học viên cao học của các trường đại học và cao đẳng, lần xuất bản này, chúng tôi cho ra mắt hai tập tài liệu về Xử lý số tín...

   173 p vaa 27/11/2019 39 0

 • Ebook 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày: Phần 1

  Ebook 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày: Phần 1

  Trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn luôn mở rộng tấm lòng để đón chào người khác. Giao lưu chính là trường hợp hai bên cởi mở tấm lòng để chào đón đối phương thâm nhập nhằm tạo ra sự đồng cảm. Mời các bạn cùng tham khảo 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày qua phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   137 p vaa 28/11/2019 36 0

 • Ebook 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày: Phần 2

  Ebook 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày: Phần 2

  Biết giao tiếp hiệu quả sẽ hỗ trợ rất lớn cho ta trong công việc và đời sống. Tài liệu Cư xử trong cuộc sống - 100 cách giao tiếp cần học hỏi: phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các phương pháp giao lưu trong các tình huống khác nhau, xoay quanh các chủ đề phổ biến nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p vaa 28/11/2019 38 0

 • Ứng dụng thuật toán Haar-like kết hợp K-Nearst Neighbors để nhận diện khuôn mặt cho robot chuyên chở hành lý tại sân bay

  Ứng dụng thuật toán Haar-like kết hợp K-Nearst Neighbors để nhận diện khuôn mặt cho robot chuyên chở hành lý tại sân bay

  Bài viết đề xuất phương pháp nhận diện khuôn mặt người trên hệ thống robot dùng để chuyên chở hành lý tại sân bay. Phương pháp kết hợp thuật toán Haar-like với K-Nearst Neighbors vào việc phát hiện khuôn mặt người trong các trường hợp khuôn mặt bị che khuất một phần, khoảng cách từ camera đến khuôn mặt thay đổi, phát hiện trong thời gian thực,...

   6 p vaa 31/12/2019 6 0

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh thu tới hiệu quả chống nhiễu khi thu tín hiệu vệ tinh GPS/GLONASS của anten mạng pha

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh thu tới hiệu quả chống nhiễu khi thu tín hiệu vệ tinh GPS/GLONASS của anten mạng pha

  Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu của các tác giả về sự ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh tới hiệu quả chống nhiễu trên anten mạng pha trong hệ thống định vị và dẫn đường bằng vệ tinh.

   8 p vaa 31/12/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số