• Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay - Phần 7: Giấy phép nhân viên hàng không

  Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay - Phần 7: Giấy phép nhân viên hàng không

  Nội dung của tài liệu gồm: quy định chung, phạm vi áp dụng; giấy phép, năng định và các loại phép bổ sung, quyền hạn của các giấy phép, Cấp năng định khả năng bay bằng thiết bị, các loại phép bổ sung bằng xác nhận đặc biệt; công nhận hiệu lực giấy phép và năng định nước ngoài, công nhận giấy phép người nước ngoài để làm việc tại...

   126 p vaa 21/09/2019 110 0

 • Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay - Phần 13: Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng từ 20 ghế hành khách trở lên

  Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay - Phần 13: Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng từ 20 ghế hành khách trở lên

  Tài liệu đề cập đến: tổng quát, quy định về số lượng tiếp viên hàng không, yêu cầu về huấn luyện đối với tiếp viên hàng không, tiếp viên tại vị trí quy định; đối với hành khách, từ chối chuyên chở, cấm chuyên chở vũ khí, dây an toàn của khách hàng, chỗ ngồi tại dãy ghế gần lối thoát hiểm; cố định hành lý và xe phục vụ trong khoang...

   17 p vaa 21/09/2019 121 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công việc tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công việc tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan và kết quả thảo luận, nghiên cứu đã phát triển một mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công...

   8 p vaa 21/09/2019 117 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tính công bằng của giá đối với dịch vụ bổ sung trên chuyến bay của hãng Hàng không Vietjet Air

  Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tính công bằng của giá đối với dịch vụ bổ sung trên chuyến bay của hãng Hàng không Vietjet Air

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tính công bằng của gái đối với dịch vụ bổ sung trên chuyến bay của hãng Hàng không Vietjet Air. Phát triển một mô hình nghiên cứu gồm bốn yếu tố ảnh hưởng nhận thức về tính công bằng của giá; kết quả nghiên cứu đóng góp vào khung lý thuyết về hành vi khách hàng giúp hãng hàng...

   6 p vaa 21/09/2019 131 0

 • Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

  Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

  Các nội dung trong báo cáo thường niên năm 2017: tổng quan lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, bộ máy tổ chức và nhân sự chủ chốt; hoạt động năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh 2017, phát triển mạng đường bay, phát triển đội tàu bay, nguồn nhân lực, các tổ chức và công ty liên kết, sự kiện tiêu biểu; báo các tác động môi...

   79 p vaa 21/09/2019 109 0

 • Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

  Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

  Báo cáo thường niên trình bày các nội dung: thông tin chung, tình hình hoạt động trong năm, báo cáo Ban lãnh đạo, quản trị công ty, báo cáo tài chính. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo báo cáo thường niên.

   99 p vaa 21/09/2019 123 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 01/2017

  Tạp chí Dầu khí - Số 01/2017

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2017. Với các bài viết: phát triển thị trường khí cho dự án khí Cá Voi Xanh cơ hội và thách thức; sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh; đặc điểm các thành tạo đá carbonate chứa dầu khí ở Việt Nam... Mời các bạn...

   101 p vaa 21/09/2019 61 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 02/2017

  Tạp chí Dầu khí - Số 02/2017

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2017. Với các bài viết: nghiên cứu phát triển hệ dung dịch khoan gốc dầu UNIMUD cho khoan khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam; đặc điểm các phát hiện và triển vọng dầu bitum trên đất liền Việt Nam; đánh giá và đề xuất phương án...

   84 p vaa 21/09/2019 76 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 07/2016

  Tạp chí Dầu khí - Số 07/2016

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2016. Gồm các bài viết: Đặc điểm địa hóa đá mẹ Cenozoic khu vực thềm lục địa Tây Nam Việt Nam; dấu hiệu và dự báo vùng có triển vọng khí hydrate ở biển Đông Việt Nam; xử lý cặn lắng đọng trong thiết bị trao đổi nhiệt của phân xưởng...

   84 p vaa 21/09/2019 91 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

  Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2017. Với các bài viết: đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện khí và một số bài học kinh ngiệm; phần bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ khí dầu; đặc điểm...

   84 p vaa 21/09/2019 104 0

 • Bản tin thị trường Bảo hiểm toàn cầu

  Bản tin thị trường Bảo hiểm toàn cầu

  Nội dung tài liệu trình bày về vấn đề phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp, bảo đảm cam kết quốc tế, tổng quan thị trường bảo hiểm và công tác quản lý giám sát trung gian bảo hiểm tại Việt Nam: kinh nghiệm quốc tế về trung gian bảo hiểm.

   32 p vaa 21/09/2019 119 0

 • Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Nội dung của bản tin bao gồm: thông tin hoạt động cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính kết quả triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, thông tin chung về hoạt động ngân hàng, văn bản chính sách về cải cách hành chính.

   16 p vaa 21/09/2019 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số