• Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 42/2017

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 42/2017

  Các nội dung của bản tin gồm: làm rõ nguyên nhân phân cấp, phân quyền chưa đạt yêu cầu; nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa pháp lý cho cán bộ, công chức; chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ Ngân sách nhà nước; bất hợp lý khiến giáo viên bị thiệt thòi về tiền lương; tinh...

   47 p vaa 21/09/2019 31 0

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin gồm các nội dung Thủ tướng Chính phủ với thông điệp đầu năm tầm nhìn và khát vọng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh “trời ơi”; phải chuyển bằng được từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”; Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cải tổ để đáp ứng đòi hỏi của...

   44 p vaa 21/09/2019 33 0

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 2/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 2/2019

  Bản tin trình bày các nội dung như Thủ tướng Chính phủ tham mưu phải tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách; chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp; quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt; khen thưởng phải thực chất, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm; chủ nhiệm văn phòng Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính...

   50 p vaa 21/09/2019 31 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí với các bài viết: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, một nhu cầu bức xúc hiện nay; khủng hoảng của thời hiện đại vấn đề con người và của con người; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương thời kỹ 1997-2006...

   100 p vaa 21/09/2019 37 0

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 với chủ đề chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với 4 đề mục chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, diễn đàn khoa học và công nghệ; khoa học công nghệ; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; KH&CN nước ngoài.

   84 p vaa 21/09/2019 33 0

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc những bài viết sau: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; tài sản vô hình; “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và...

   68 p vaa 21/09/2019 36 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 3

  Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 3

  Bài giảng trình bày không gian Vector, không gian Vector con sự độc lập và phụ thuộc tuyến tính, hạng của một hệ Vector, cơ sở và số chiều của không gian Vector, tọa độ trong không gian Vector.

   123 p vaa 28/10/2019 12 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

  Bài giảng trình bày ma trận nghịch đảo thông qua nghiên cứu tính chất, chứng minh ma trận nghịch đảo, tìm ma trận phụ hợp, tìm ma trận nghịch đảo... Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p vaa 28/10/2019 15 0

 • Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng với các nội dung: tạo lưới, sai phân hóa, rời rạc hóa phương trình tích phân, thuật toán ma trận ba đường chéo TDMA, bài tập mô hình hóa và mô phỏng sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn; bài toán lan truyền chất...

   26 p vaa 28/10/2019 10 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng trình bày ma trận vuông A cấp n, định thức cấp 3, định thức cấp 2, tính chất của định thức, định thức của ma trận tam giác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   42 p vaa 28/10/2019 17 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng trình bày định nghĩa hạng ma trận, phương pháp tìm hạng của ma trận, ma trận hình thang, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, tìm hạng ma trận...

   22 p vaa 28/10/2019 16 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng cung cấp các ma trận đặc biệt, ma trận bằng nhau, ma trận chuyển vị, các phép toán trên ma trận, phép cộng hai ma trận, phép nhân một số với một ma trận... Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p vaa 28/10/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số