• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Các nội dung khái quát về động viên; mô hình động viên và yếu tố “key”; một số cơ sở phương pháp luận; động viên bằng các hạn ngạch và các nguyên tắc sử dụng mục tiêu được trình bày trong Chương 5: Động viên khuyến khích đội ngũ bán hàng của bài giảng Quản trị bán hàng dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   15 p vaa 24/03/2017 257 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 7: Đo lường hiệu quả thực hiện trình bày với người học nội dung đo lường, cơ sở đo lường, các yếu tố định tính cần đo lường, các chỉ tiêu dùng để đo lường định lượng, các ví dụ về bán hàng quá khứ, ví dụ về doanh thu, ví dụ về chi phí,...

   10 p vaa 24/03/2017 248 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng - Chương 2: Giao tiếp trong kinh doanh giúp người học nắm được khái niệm và đặc điểm của giao tiếp, mục đích nghiên cứu giao tiếp, hình thức giao tiếp, các phương tiện và mục đích của giao tiếp, nguyên tắc PAIBOC, cơ bản về giao tiếp kinh doanh, hiểu khách hàng qua ngôn ngữ cơ thể.

   10 p vaa 24/03/2017 249 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Tâm lý khách hàng - Chương 1: Tổng quan về tâm lý học dưới đây để nắm rõ hơn về khái niệm tâm lý học, sự hình thành và phát triển của tâm lý, các biểu hiện tâm lý, mối liên hệ giữa tâm lý và ngôn ngữ, các nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý, khách hàng và hành vi khách hàng, ứng dụng và vai trò của môn...

   6 p vaa 24/03/2017 245 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng - Chương 3: Khách hàng - chìa khóa cho sự thành công của thị trường trình bày về tầm quan trọng của khách hàng, các kiểu khách hàng, hành vi và vai trò của khách hàng, nhu cầu và ước muốn, giá thị trường. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   8 p vaa 24/03/2017 252 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Các khái niệm về khách hàng và người tiêu dùng, hành vi của người tiêu dùng, sự nhận thức, việc tiếp thu, ghi nhớ và định vị, quy trình ra quyết định mua hàng cá nhân được trình bày trong Chương 4 – Hành vi tiêu dùng cá nhân của bài giảng Tâm lý khách hàng dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   10 p vaa 24/03/2017 285 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 5: Hành vi mua hàng của tổ chức trong Bài giảng Tâm lý khách hàng của ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, trình bày với người học các khái niệm, quy trình mua hàng của tổ chức, các cá nhân tham gia vào việc mua hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc mua hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   6 p vaa 24/03/2017 82 1

 • Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Tâm lý khách hàng - Chương 6: Sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, giúp người học nắm được các kiến thức và hiểu biết về các yếu tố tạo nên sự thỏa mãn của khách hàng; đo lường, tạo dựng sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng.

   6 p vaa 24/03/2017 148 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing - TS. Phạm Thị Minh Lý

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - TS. Phạm Thị Minh Lý

  Bài giảng Nguyên lý Marketing do TS. Phạm Thị Minh Lý biên soạn gồm 8 chương trình bày tổng quan về tiếp thị, thông tin và môi trường tiếp thị, hành vi khách hàng, thị trường và phân khúc thị trường, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị. Mời các bạn đón đọc.

   87 p vaa 24/03/2017 247 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 5 Văn hoá và hội nhập toàn cầu thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, tìm hiểu về văn hoá, tìm hiểu và phân tích văn hoá, nhận ra những kiểu mẫu văn hoá, thích nghi với những khác biệt văn hoá.

   15 p vaa 24/03/2017 261 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 3 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp, thay đổi văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa...

   48 p vaa 24/03/2017 375 1

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 2 Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động tích cực của văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp.

   18 p vaa 24/03/2017 283 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số