• Bài giảng Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình hóa học

  Bài giảng Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình hóa học

  Nội dung của bài giảng bao gồm các nội dung: mô hình toán cho hệ khuấy lý tưởng; chuỗi thiết bị khuấy lý tưởng; thiết bị khuấy gián đoạn; thiết bị đẩy lý tưởng; các bài toán thực tế; phương trình dòng....

   50 p vaa 28/10/2019 16 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, sự làm tròn số trong bất đẳng thức, chữ số đáng tin, công thức tổng quát của sai số, sai số của tổng đại số,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vaa 28/10/2019 12 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p vaa 28/10/2019 17 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Choleski, chuẩn của véctơ, chuẩn của ma trận, những phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vaa 28/10/2019 15 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vaa 28/10/2019 11 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán Cauchy, hệ phương trình vi phân, phương trình vi phân bậc cao, bài toán biên tuyến tính cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vaa 28/10/2019 13 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân xác định; công thức hình thang, công thức Simpson, công thức hình Simpson mở rộng,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 28/10/2019 13 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 2

  Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 2

  Bài viết trình bày định nghĩa, ví dụ về hệ phương trình tuyến tính, hệ Grame, giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss, hệ phương trình thuần nhất. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   67 p vaa 28/10/2019 14 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng cung cấp các ma trận đặc biệt, ma trận bằng nhau, ma trận chuyển vị, các phép toán trên ma trận, phép cộng hai ma trận, phép nhân một số với một ma trận... Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p vaa 28/10/2019 15 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng trình bày định nghĩa hạng ma trận, phương pháp tìm hạng của ma trận, ma trận hình thang, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, tìm hạng ma trận...

   22 p vaa 28/10/2019 16 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng trình bày ma trận vuông A cấp n, định thức cấp 3, định thức cấp 2, tính chất của định thức, định thức của ma trận tam giác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   42 p vaa 28/10/2019 17 0

 • Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng với các nội dung: tạo lưới, sai phân hóa, rời rạc hóa phương trình tích phân, thuật toán ma trận ba đường chéo TDMA, bài tập mô hình hóa và mô phỏng sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn; bài toán lan truyền chất...

   26 p vaa 28/10/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số