• Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về hệ thống thông tin vô tuyến, kênh truyền vô tuyến, các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng kênh truyền, kênh truyền chọn lọc tần số và kênh truyền không chọn lọc tần số...

   13 p vaa 30/03/2020 3 0

 • Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về Alamouti, mã hóa và truyền dẫn, ứng dụng alamouti trong OFDM, mô hình với 2 anten phát và 1 anten thu...

   10 p vaa 30/03/2020 1 0

 • Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Nội dung của bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC trình bày kiến trúc mã LDPC; đồ hình Tanner; mã hóa, mã hóa sử dụng ma trận sinh G, mã hóa sử dụng ma trận chẵn lẻ H; giải mã.

   39 p vaa 30/03/2020 1 0

 • Bài giảng Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua vé máy bay qua mạng - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua vé máy bay qua mạng - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua vé máy bay qua mạng nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết thái độ hành vi, chuẩn chủ quan, dự định hành vi của thuyết hành động hợp lý, thuyết hành vi dự định, mô hình chấp nhận công nghệ, mô hình nghiên cứu của tác giả Mohsen.

   9 p vaa 31/12/2019 28 0

 • Bài giảng Vận tải hàng không

  Bài giảng Vận tải hàng không

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về vận tải đường hàng không; lịch sử phát triển và vị trí vận tải đường hàng không; đặc điểm của vận tải hàng không; đối tượng chuyên chở của vận tải hàng không; cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không...

   42 p vaa 31/12/2019 23 0

 • Bài giảng Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình hóa học

  Bài giảng Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình hóa học

  Nội dung của bài giảng bao gồm các nội dung: mô hình toán cho hệ khuấy lý tưởng; chuỗi thiết bị khuấy lý tưởng; thiết bị khuấy gián đoạn; thiết bị đẩy lý tưởng; các bài toán thực tế; phương trình dòng....

   50 p vaa 28/10/2019 48 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, sự làm tròn số trong bất đẳng thức, chữ số đáng tin, công thức tổng quát của sai số, sai số của tổng đại số,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vaa 28/10/2019 38 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p vaa 28/10/2019 51 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Choleski, chuẩn của véctơ, chuẩn của ma trận, những phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vaa 28/10/2019 50 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vaa 28/10/2019 46 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán Cauchy, hệ phương trình vi phân, phương trình vi phân bậc cao, bài toán biên tuyến tính cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vaa 28/10/2019 42 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân xác định; công thức hình thang, công thức Simpson, công thức hình Simpson mở rộng,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 28/10/2019 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số