• Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí với các bài viết: Tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Những điểm mới trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về doanh nghiệp KH&CN...

   68 p vaa 01/02/2020 24 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017 với một số bài viết: Đánh giá năng lực quốc gia về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong việc thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế; Kinh nghiệm rút ra từ các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

   68 p vaa 01/02/2020 24 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017 thông tin độc giả với các bài viết: Nguyên nhân và đặc điểm của nhược thị ở trẻ em khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương; Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong điều trị UTĐT bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất theo phác đồ FOLFOX4; Nghiên cứu đặc điểm thực vật của...

   68 p vaa 01/02/2020 24 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017 với các bài viết: Dự thảo Luật CGCN (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn; thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay; Việt Nam thúc đẩy, triển khai sáng kiến APEC về tiêu chuẩn, chứng nhận cho mô hình đô thị thông minh; Xây dựng và phát...

   68 p vaa 01/02/2020 25 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017 với các bài viết: Ứng dụng phương pháp điện di mao quản nhằm theo dõi sự gia tăng hàm lượng của một số axit hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel theo thời gian; Tác động của hệ thống hồ chứa lớn đến dòng chảy trên hệ thống sông Hồng; Đánh giá độ tinh sạch và hàm lượng của phycocyanin được...

   68 p vaa 01/02/2020 24 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017 cung cấp đến bạn đọc với các bài viết: Cần lấy yếu tố con người làm trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển hiệu quả và bền...

   68 p vaa 01/02/2020 26 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017 với các bài viết: Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách chúng khỏi nền Zr(IV) bằng phương pháp chiết dung môi với TBP/Toluen; Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy nhân tạo đến sinh trưởng phát triển của nấm Cordyceps militaris; Nghiên cứu...

   68 p vaa 01/02/2020 23 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10B năm 2017

  Một số bài viết đăng tải trên tạp chí như: Đánh giá kết quả tạo hình tai trong điều trị dị tật tai nhỏ bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Ảnh hưởng của những thông số kỹ thuật trong phương pháp hydrat hóa màng phim lipid lên kích thước tiểu phân liposome piroxicam; Nghiên cứu đặc điểm di truyền tế bào của bọ xít hút máu Triatoma...

   68 p vaa 01/02/2020 7 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của góc mở phần vượt âm loa phụt đến lực đẩy động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

  Nghiên cứu ảnh hưởng của góc mở phần vượt âm loa phụt đến lực đẩy động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

  Một trong các yêu cầu đặt ra đối với bài toán thiết kế động cơ tên lửa là đưa ra được kết cấu tối ưu nhất để giảm tối đa các tổn thất, tiêu hao năng lượng do nhiên liệu cháy sinh ra, nâng cao hiệu suất động cơ. Bài báo trình bày phương pháp xác định góc mở phần vượt âm của loa phụt động cơ tên lửa nhiên liệu rắn trên cơ sở đánh...

   7 p vaa 01/02/2020 7 0

 • Nghiên cứu chế tạo thép chuyển pha do biến dạng dẻo họ CMnSiAl có nguồn gốc sắt xốp

  Nghiên cứu chế tạo thép chuyển pha do biến dạng dẻo họ CMnSiAl có nguồn gốc sắt xốp

  Bài báo trình bày nghiên cứu công nghệ luyện một mác thép nhóm CMnSiAl từ nguyên liệu sắt xốp và ứng dụng công nghệ cơ-nhiệt để tạo hạt nhỏ và tổ chức 3 pha: Ferit, Bainit, Austenit dư để hóa bền và tăng tính dẻo. Kết quả cho thấy, hàm lượng tạp chất thấp, S% có giá trị dưới 0,025%; độ lớn hạt Ferit nhỏ dưới 20μm, tỷ lệ thể tích Austenit...

   8 p vaa 01/02/2020 9 0

 • Nghiên cứu ứng xử cơ học của thép chuyển pha do biến dạng dẻo họ MnSi dưới điều kiện xử lý cơ - nhiệt

  Nghiên cứu ứng xử cơ học của thép chuyển pha do biến dạng dẻo họ MnSi dưới điều kiện xử lý cơ - nhiệt

  Từ kết quả khảo sát cơ tính đã thiết lập hàm quan hệ giữa các chỉ tiêu độ bền và độ dẻo với các thông số công nghệ khảo sát. Ngoài ra, tính chất cơ học của thép qua tôi và ram ở các nhiệt độ khác nhau cũng được khảo sát nhằm xây dựng cơ sở cho ứng dụng thiết kế các sản phẩm cần độ bền cao khi sử dụng, tính dẻo cao để dập tạo...

   7 p vaa 01/02/2020 8 0

 • Khảo sát vật liệu kim loại dùng trong chế tạo kết cấu thân vỏ tên lửa B-72

  Khảo sát vật liệu kim loại dùng trong chế tạo kết cấu thân vỏ tên lửa B-72

  Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu vật liệu kim loại và hợp kim dùng trong chế tạo kết cấu thân vỏ tên lửa B-72 làm cơ sở cho quá trình thiết kế, chế tạo tên lửa có điều khiển tầm gần cũng như phục vụ quá trình bảo quản, sửa chữa đạn tên lửa B-72 hiện có trong quân đội. Kết quả khảo sát đã chỉ ra được vật liệu sử dụng...

   7 p vaa 01/02/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số