• Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84 là hệ mô phỏng cách làm việc thực tế của hệ phân phối khóa lượng tử. Hệ thực hiện theo giao thức BB84 cho mật mã lượng tử bao gồm việc sử dụng xung phân cực ánh sáng để truyền thông tin trên kênh lượng tử và điều chỉnh quá trình phân bố thông tin đó bằng cách trao đổi một cách công khai trong...

   10 p vaa 31/01/2018 324 1

 • Thiết kế chế tạo potentiostat và phổ kế trở kháng điện hóa trên cơ sở xử lí tín hiệu số

  Thiết kế chế tạo potentiostat và phổ kế trở kháng điện hóa trên cơ sở xử lí tín hiệu số

  Báo cáo trình bày việc thiết kế tạo thiết bị potentiostat và phương pháp phân tích phép đo trở kháng bằng kỹ thuật Lock-In. Thiết bị được thiết kế bằng công nghệ mới, dùng DSP với các AD-DA có tố độ cao và độ phân giải lớn. Phần mạch tương tự được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các vi mạch khuếch đại thuật toán chuyên dụng. Phép đo trở...

   9 p vaa 31/01/2018 283 1

 • Ứng dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin

  Ứng dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin

  Nội dung bài viết bao gồm: Lý do phát triển mật mã lượng tử, mật mã lượng tử (Quantum crytography - QC), các phương thức sử dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin, tình hình và kết quả nghiên cứu về mật mã lượng tử hiện nay.

   5 p vaa 31/01/2018 265 1

 • Theo dõi quá trình Tautome dạng Imino-amino của của Cytsine bằng Laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát sóng hài bậc cao

  Theo dõi quá trình Tautome dạng Imino-amino của của Cytsine bằng Laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát sóng hài bậc cao

  Bằng tính toán lí thuyết và mô phỏng chúng tôi đã chỉ ra khả năng theo dõi quá trình tautome của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao. Phân tích phổ sóng hài bậc cao phát ra khi phân tử cytosine dạng khí tương tác với laser xung cực ngắn cho thấy sự phụ thuộc của nó vào góc định phương phân tử là rất khác nhau cho...

   10 p vaa 31/01/2018 327 1

 • Viptech - Giải pháp thoại internet cho các tổ chức, doanh nghiệp và các bưu điện tỉnh thành tại Việt Nam

  Viptech - Giải pháp thoại internet cho các tổ chức, doanh nghiệp và các bưu điện tỉnh thành tại Việt Nam

  Bài báo này sẽ đi sâu vào giới thiệu một số kết quả nghiên cứu - cũng là những thành phẩm cơ bản của hệ thống thoại IP đã đề cập ở trên và đưa ra một số so sánh với những sản phẩm của các nhà sản xuất nước ngoài, sau đó đưa ra các giải pháp triển khai phù hợp với cơ sở hạ tầng Việt Nam và một số hướng phát triển trong thời gian...

   9 p vaa 31/01/2018 317 1

 • Quá trình chuyển đổi từ Softswitch lên IMS

  Quá trình chuyển đổi từ Softswitch lên IMS

  Bài viết tập trung phân tích và so sánh giữa Softswitch và IMS để thúc đẩy được những ưu diểm rõ ràng của IMS so với Softswitch để từ đó thấy được quá trình chuyển đổi từ Softswitch lên IMS trong NGN là tất yếu thông qua một số giải pháp cụ thể của các hãng viễn thông lớn trên thế giới như Alcatel, Nortel và Huawei.

   7 p vaa 31/01/2018 221 1

 • Tính toán độ nhạy thu của tuyến thông tin quang M-QAM có sử dụng khuếch đại quang

  Tính toán độ nhạy thu của tuyến thông tin quang M-QAM có sử dụng khuếch đại quang

  Bài báo đề xuất phương pháp phân tích, tính toán, thiết kế hệ thống truyền dẫn quang M-QAM, một công nghệ mới đang được quan tâm hiện nay. Các tham số quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn như các nguồn tạp âm của bộ khuếch đại và bộ tách sóng quang đã được phân tích, đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội...

   5 p vaa 10/11/2017 271 1

 • Phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD

  Phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD

  Lý thuyết về phương pháp cấp phát kênh động phân tán cho mạng đa truy nhập băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA/TDD đã được trình bày ở phần I của bài báo này. Phần tiếp theo, trình bày các kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình phỏng tạo để phân tích hiệu năng của thuật toán đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   5 p vaa 10/11/2017 302 1

 • Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc định tuyến QoS

  Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc định tuyến QoS

  Bài báo này giới thiệu về kỹ thuật lưu lượng trên mạng Viễn thông thế hệ mới, tổng hợp một số thông tin về một số mô hình lưu lượng mới và phân tích cách thức ứng dụng kỹ thuật lưu lượng khi chưa có một mô hình lưu lượng chuẩn.

   6 p vaa 10/11/2017 233 1

 • Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông - Ngô Đăng Hải

  Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông - Ngô Đăng Hải

  Bài viết "Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông" được thực hiện nhằm phổ biến áp dụng phần mềm OIBS và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các hệ thống thuỷ nông ở Việt Nam theo hướng hiện đại hoá tưới tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi...

   6 p vaa 10/11/2017 283 1

 • Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Lịch sử phát triển và những thông số kỹ thuật của các thế hệ vệ tinh hiện nay, nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đo cao vệ tinh, phân tích ảnh hưởng của các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh,... là những nội dung chính trong bài viết "Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh". Mời các bạn cùng...

   5 p vaa 10/11/2017 255 1

 • Sử dụng phương pháp nội suy B-Spline để đánh giá sai số trong miền tần số của bộ biến đổi tín hiệu DAC

  Sử dụng phương pháp nội suy B-Spline để đánh giá sai số trong miền tần số của bộ biến đổi tín hiệu DAC

  Bộ chuyển đổi tín hiệu DAC có nhiệm vụ khôi phục tín hiệu từ dạng số sang tương tự. Việc khôi phục tín hiệu đó sẽ gây ra sai lệch thông tin mà tín hiệu cần truyền tải. Bài báo sử dụng phương pháp nội suy BSpline để phân tích sai lệch trên trong miền tần số, mà ở đó bản chất chuyển đổi tín hiệu từ dạng số sang tương tự được nhìn...

   5 p vaa 10/11/2017 252 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số