• Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng phải có những bước thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng lại chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ mới và gắn đào tạo với doanh nghiệp và xã hội. Do vậy, bài viết cung cấp thực trạng và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đề xuất để...

   13 p vaa 30/12/2021 102 0

 • Cơ hội và thách thức phát triển sản phẩm làng nghề khi Việt Nam tham gia EVFTA

  Cơ hội và thách thức phát triển sản phẩm làng nghề khi Việt Nam tham gia EVFTA

  Bên cạnh những cơ hội tiềm năng thì EVFTA cũng đặt ra vô vàn thách thức đối với sản phẩm làng nghề Việt Nam, đặc biệt là các chế độ bảo hộ và thực thi về quyền Sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh này, đòi hỏi các làng nghề và cơ quan các cấp chính quyền cần có những chính sách, kế hoạch để đưa sản phẩm làng nghề Việt Nam phát triển...

   14 p vaa 30/12/2021 84 0

 • Quảng bá tài sản trí tuệ địa phương ra nước ngoài nhằm đầu tư, xúc tiến du lịch Việt Nam

  Quảng bá tài sản trí tuệ địa phương ra nước ngoài nhằm đầu tư, xúc tiến du lịch Việt Nam

  Việc quảng bá loại tài sản này tại nước ngoài được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung...Bài viết dưới đây tập trung phân tích, bình luận các phương thức, giải pháp quảng bá tài sản trí tuệ địa phương ra nước ngoài một cách hiệu quả để đầu tư, xúc tiến du lịch Việt Nam. Mời các bạn...

   10 p vaa 30/12/2021 92 0

 • Cơ hội – thách thức cho ngành Du lịch khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và một số đề xuất chính sách

  Cơ hội – thách thức cho ngành Du lịch khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và một số đề xuất chính sách

  Bài viết đi sâu phân tích thực trạng, các cơ hội, triển vọng, các thách thức và rủi ro cho ngành du lịch khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Trên cơ sở các phân tích chuyên sâu, bài viết cũng đề xuất một số chính sách cho cơ quan chức năng nhằm phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa ngành du lịch trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC...

   10 p vaa 30/12/2021 99 0

 • Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa - thực trạng và giải pháp

  Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa - thực trạng và giải pháp

  Bài viết góp phần nhận thức những tác động của quá trình toàn cầu hóa đối với phát triển du lịch ở Việt Nam; Thực trạng phát triển du lịch ở nước ta, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của ngành du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa ở nước ta hiện nay.

   8 p vaa 30/12/2021 93 0

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN đến và lao động ngành du lịch ở nước ta trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay

  Cộng đồng kinh tế ASEAN đến và lao động ngành du lịch ở nước ta trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay

  Bài viết nhằm nhận diện một số tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến lao động trong lĩnh vực du lịch ở nước ta hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp để lao động trong lĩnh vực du lịch ở nước ta thích ứng tốt và đáp ứng yêu cầu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN để hội nhập thị trường lao động trong khu vực và trên thế giới.

   10 p vaa 30/12/2021 103 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thích ứng với tình hình mới

  Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thích ứng với tình hình mới

  Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực du lịch ở nước ta, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực du lịch từ các cơ sở đào tạo đã tăng lên trong thời gian qua. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế, chất lượng nhân lực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự thiếu hụt nguồn nhân lực do tác động của dịch bệnh.

   13 p vaa 30/12/2021 88 0

 • Phát huy thế mạnh về nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay ở Việt Nam

  Phát huy thế mạnh về nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay ở Việt Nam

  Bài viết xác định đúng những ngành kinh tế mà chúng ta có lợi thế hiện nay là nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái để từ đó có biện pháp đầu tư kịp thời, biến chúng thành bệ đỡ cho sự phát triển bền vững của nước ta trong thời gian tới.

   5 p vaa 30/12/2021 38 0

 • Khám phá động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên các trang mạng xã hội

  Khám phá động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên các trang mạng xã hội

  Bài viết đã cho thấy động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội bao gồm là động cơ về hành động và nhận thức cá nhân (thu thập thông tin, giải trí, sự nổi tiếng, tài liệu cá nhân), các động cơ liên quan đến xã hội ( phổ biến thông tin, tương tác xã hội, mối quan hệ bạn bè) và chứng minh rằng có sự khác biệt về động cơ chia...

   9 p vaa 30/12/2021 89 0

 • Vấn đề liên kết doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh

  Vấn đề liên kết doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh

  Xuất phát từ yêu cầu thực tế và sự bất cập trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch thời kỳ cách mạng 4.0 tại Thành phố Hồ chí Minh (TP. HCM) hiện nay, bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp với mong muốn tìm được sự đồng thuận, phối hợp và quan tâm đúng mức giữa: cơ sở đào tạo và các doanh...

   6 p vaa 30/12/2021 63 0

 • Các yếu tố logistics du lịch ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam

  Các yếu tố logistics du lịch ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam

  Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố logistics ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích nghiên cứu định lượng để khảo sát và gửi bảng hỏi đến 384 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành.

   19 p vaa 30/12/2021 96 0

 • Ứng dụng CRM trong kinh doanh du lịch lữ hành

  Ứng dụng CRM trong kinh doanh du lịch lữ hành

  Bài viết đề cập khái niệm CRM, phân tích lợi ích, tính năng phần mềm CRM trong quản trị khách hàng, trình bày những tồn tại trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp du lịch theo cách truyền thống. Bài viết nêu giải pháp khắc phục những tồn tại, trình bày ứng dụng CRM trong quản trị quan hệ du khách nhằm giúp doanh nghiệp du lịch phục hồi và tăng...

   5 p vaa 30/12/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa