• Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 48-11/2016

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 48-11/2016

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả các bài viết: xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel vỏ tàu chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt; xây dựng mô hình tính toán mô phỏng giám sát hoạt động của ME 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn...

   80 p vaa 30/03/2020 8 0

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 47-08/2016

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 47-08/2016

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả các bài viết: nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy; ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện...

   80 p vaa 30/03/2020 7 0

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 54-04/2018

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 54-04/2018

  Một số bài viết đăng trên tạp chí: máy biến áp điện tử, những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng; kết nối giữa phần mềm C# và thiết bị NI; xây dựng phần mềm giải các bài toán kỹ thuật điện sử dụng Matlab....

   97 p vaa 30/03/2020 6 0

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 50-04/2017

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 50-04/2017

  Nội dung của tạp chí với các bài viết: một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110 kW tại Đại học hàng hải Việt Nam; điều khiển rô bốt kiểu tay đôi sử dụng kỹ thuật trượt SMC; các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biến lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy...

   106 p vaa 30/03/2020 7 0

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 49-01/2017

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 49-01/2017

  Một số bài viết được đăng trên tạp chí: thử nghiệm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ disel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn kho với nhiên liệu cấp cho động cơ; mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy; xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi...

   112 p vaa 30/03/2020 7 0

 • Ảnh hưởng của tương quan không gian anten và truyền sống đa tia tới dung lượng kết hợp tác MIMO

  Ảnh hưởng của tương quan không gian anten và truyền sống đa tia tới dung lượng kết hợp tác MIMO

  Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về dung lượng của hệ thống Co-MIMO, tuy nhiên chỉ một số ít bài báo chú trọng nghiên cứu tác động của sự tương quan anten về mặt không gian và ảnh hưởng của môi trường truyền dẫn đa tia tới dung lượng kênh. Trên cơ sở đó, bài báo tập trung nghiên cứu vấn đề này. Các kết quả mô phỏng cho thấy hợp tác...

   8 p vaa 30/03/2020 5 0

 • Nhận dạng dẫn xuất khí động kênh độ cao máy bay sử dụng mạng RBN và phương pháp Gauss - Newton

  Nhận dạng dẫn xuất khí động kênh độ cao máy bay sử dụng mạng RBN và phương pháp Gauss - Newton

  Bài viết đề xuất một phương pháp nhận dạng các dẫn xuất khí động của kênh độ cao máy bay khi sử dụng mạng nơron hàm xuyên tâm cơ sở (RBN) và phương pháp Gauss-Newton theo dữ liệu thu nhận được của các chuyến bay thực tế. Trong bài báo sử dụng mô hình mạng nơron để dự báo một bước các tham số khí động và chuyển động kênh độ cao khi xem...

   10 p vaa 30/03/2020 4 0

 • Nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin nội bộ tổ hợp NKVS-2 làm việc đồng bộ với máy bay Su-30MK2

  Nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin nội bộ tổ hợp NKVS-2 làm việc đồng bộ với máy bay Su-30MK2

  Bài viết trình bày về cấu trúc phần cứng, cơ chế trao đổi thông tin nội bộ giữa các thành phần khác của tổ hợp NKVS-27 trong cả hai hình thức liên lạc giữa mặt đất và máy bay là thoại và truyền số liệu. Bài viết sẽ tập trung vào luồng dữ liệu và dạng dữ liệu được trao đổi bên trong tổ hợp nhằm hiểu rõ cơ chế hoạt động của tổ hợp.

   7 p vaa 30/03/2020 4 0

 • Thiết kế bộ lọc ba băng tần mới có thể điều khiển độc lập cho ứng dụng truyền thông không dây

  Thiết kế bộ lọc ba băng tần mới có thể điều khiển độc lập cho ứng dụng truyền thông không dây

  Bài viết giới thiệu một phương pháp thiết kế mới bộ lọc đa năng có thể điều khiển độc lập được dựa trên đường truyền vi dải cải tiến. Cấu trúc bộ cộng hưởng đoạn trên hình chữ thập được kết hợp thành một bộ cộng hưởng nửa bước sóng đồng nhất để đạt được một bộ lọc ba băng tần có tính chọn lọc cao. Vị trí của...

   9 p vaa 30/03/2020 3 0

 • Mã hóa lai nguồn-kênh với băng thông mở rộng

  Mã hóa lai nguồn-kênh với băng thông mở rộng

  Bài viết trình bày việc tiếp cận bài toán truyền thông tin từ nguồn rời rạc, qua các loại kênh truyền nhiễu. Cụ thể, bài báo đề xuất mô hình truyền thông tin dành cho dữ liệu tiếng nói với mã hóa PCM. Chúng tôi giới thiệu hai mô hình cho phần mã hóa tương tự: mã hóa tuyến tính và mã hóa phi tuyến.

   12 p vaa 30/03/2020 4 0

 • Thiết kế thiết bị ngoại vi không dây chuẩn USB hỗ trợ điều khiển, cấu hình hệ thống

  Thiết kế thiết bị ngoại vi không dây chuẩn USB hỗ trợ điều khiển, cấu hình hệ thống

  Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu và thiết kế một thiết bị ngoại vi không dây chuẩn USB (Universal Serial Bus) được gọi là “Touch USB”, thông qua thiết bị này nhiều ngoại vi khác nhau có thể kết nối với máy tính qua cổng USB.

   9 p vaa 30/03/2020 2 0

 • Giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán khi các đài radar trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố Lognormal

  Giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán khi các đài radar trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố Lognormal

  Bài viết trình bày việc giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán trong trường hợp các đài radar thành phần trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố LogNormal. Tính toán và khảo sát chất lượng phát hiện của mạng phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa các đài radar thành phần trong mạng.

   13 p vaa 30/03/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số