• Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT

  Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

   6 p vaa 23/10/2018 146 0

 • Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng.

   21 p vaa 25/07/2018 227 1

 • Thông tư Số: 36/2014/TT-BGTVT

  Thông tư Số: 36/2014/TT-BGTVT

  Thông tư Số: 36/2014/TT-BGTVT Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. Thông tư ban hành căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

   9 p vaa 25/07/2018 207 1

 • Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

   39 p vaa 25/07/2018 213 1

 • Quyết định số: 4224/QĐ-BGTVTc năm 2016

  Quyết định số: 4224/QĐ-BGTVTc năm 2016

  Quyết định số: 4224/QĐ-BGTVTc năm 2016 ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

   23 p vaa 25/07/2018 202 1

 • Tổng quan ngành hàng không Việt Nam

  Tổng quan ngành hàng không Việt Nam

  Nội dung tài liệu trình bày về cuộc chiến giữa hãng hàng không truyền thống và giá rẻ, sự dẫn dắt bởi tăng trưởng ngành vượt trội, cấu trúc thị trường, thực trạng về thị trường của các hãng hàng không Việt Nam và tiềm năng tăng trưởng từ hệ số tải lớn, ổn định.

   8 p vaa 25/07/2018 206 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6609:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6609:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6609:2010 quy định phương pháp xác định độ dẫn điện nhiên liệu hàng không và nhiên liệu chưng cất có chứa và không chứa phụ gia chống tĩnh điện. Phương pháp này thường dùng đo độ dẫn điện khi nhiên liệu không tích điện, nghĩa là đo độ dẫn điện tại trạng thái tĩnh (được biết đến như độ dẫn điện tĩnh).

   14 p vaa 25/07/2018 213 1

 • Luật số: 61/2014/QH13

  Luật số: 61/2014/QH13

  "Luật số: 61/2014/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vaa 10/11/2017 281 1

 • Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

  Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu giới thiệu các kiến thức tổng quan về hàng không, sân bay; quản lý cảng hàng không, sân bay; khai thác cảng hàng không, sân bay; tài chính cảng hàng không, sân bay; ... để nắm rõ chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   21 p vaa 10/11/2017 311 3

 • Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không

  Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không

  Trong sự phát triển của nền kinh tế, vận tải hàng không đã tăng trưởng nhanh chóng ở tất cả các quốc gia. Nó ngày càng trở thành phương thức vận tải thân thiện với người dân. Các sân bay ngày càng mở rộng qui mô và hiện đại hơn, đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn. Bên cạnh đó sức ép cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không buộc các hãng...

   5 p vaa 10/11/2017 191 2

 • Ứng dụng Makerting để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong doanh nghiệp hàng không VietnamAirline

  Ứng dụng Makerting để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong doanh nghiệp hàng không VietnamAirline

  Bài báo nêu phương hướng ứng dụng Marketing để nghiên cứu nhu cầu phục vụ của hành khách và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong doanh nghiệp vận tải Hàng không.

   4 p vaa 30/09/2017 198 1

 • Thông tư 30/2012/TT-BGTVT

  Thông tư 30/2012/TT-BGTVT

  Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lương an ninh hàng không dân dụng

   105 p vaa 30/09/2017 278 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số