• Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng...

   8 p vaa 26/12/2018 169 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT

  Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị phát, thu phát vô tuyến VHF điều chế biên độ song biên đầy đủ sóng mang (DSB AM), với khoảng cách kênh 8,33 kHz hoặc 25 kHz dùng cho thoại tương tự để truyền thông tin cho ACARS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vaa 26/12/2018 176 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại cần trục phục vụ việc vận chuyển sản phẩm, hàng hóa. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các cần trục vận hành bằng tay, cần trục lắp trên tàu thủy chở hàng, cần trục tháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 26/12/2018 186 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 116:2017/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 116:2017/BTTTT

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về phổ tần vô tuyến điện đối với thiết bị trạm mặt đất di động (đài trái đất lưu động) (MES), ngoại trừ các đài trái đất lưu động hàng không, hoạt động trong băng tần Ku. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vaa 26/12/2018 117 0

 • TCVN 7801:2008

  TCVN 7801:2008

  TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du lịch tiêu chuẩn thiết kế trình bày 18 mục như sau: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và giải thích; yêu cầu chung; yêu cầu đánh giá tài nguyên và chọn đất phát triển khu du lịch; phân tích, đánh giá thị trường khách và dự báo các chỉ tiêu phát triển khu du lịch; xác đinh sức chứa khu du lịch,......

   76 p vaa 23/10/2018 477 0

 • TCVN 9506:2012

  TCVN 9506:2012

  TCVN 9506:2012 trình bày nội dung các Tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở lưu trú du lịch các dịch vụ liên quan - thuật ngữ và định nghĩa với kết cấu nội dung gồm 7 phần nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vaa 23/10/2018 183 0

 • Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

   58 p vaa 23/10/2018 183 0

 • Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

   78 p vaa 23/10/2018 189 0

 • Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT (1)

  Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT (1)

  Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không.

   10 p vaa 23/10/2018 180 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7272:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7272:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7272:2010 sử dụng máy đo nhanh loại xách tay dùng ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm để đánh giá khả năng tách nước dạng cuốn theo hoặc dạng nhũ tương của nhiên liệu tuốc bin hàng không khi bơm qua vật liệu kết tụ bằng sợi thủy tinh.

   19 p vaa 23/10/2018 194 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6426:2009

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6426:2009

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6426:2009 quy định các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu dùng cho động cơ phản lực tuốc bin của tàu bay sau đây gọi là nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p vaa 23/10/2018 226 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2698:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2698:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2698:2007 qui định phương pháp chưng cất sản phẩm dầu mỏ ở áp suất khí quyển bằng thiết bị chưng cất phòng thí nghiệm để xác định một cách định lượng khoảng nhiệt độ sôi đặc trưng của các sản phẩm như xăng tự nhiên, các phần cất nhẹ và trung bình, các loại nhiên liệu động cơ ôtô, xăng hàng không, nhiên liệu...

   33 p vaa 23/10/2018 191 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số