• Giáo trình Cơ học - Tập 2: Động lực học

  Giáo trình Cơ học - Tập 2: Động lực học

  Giáo trình gồm những nội dung cơ bản sau: Các khái niệm và hệ tiên đề của động lực học, phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, các định lí tổng quát của động lực học, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương pháp tĩnh, động lực hình học, phương trình chuyển động của cơ hệ, động lực học vật rắn, động lực học của...

   168 p vaa 05/12/2013 175 1

 • Giáo trình Toán - Tập 5: Đại số 1

  Giáo trình Toán - Tập 5: Đại số 1

  Giáo trình Toán - Tập 5: Đại số 1 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về ngôn ngữ của lý thuyết tập hợp, cấu trúc đại số, số nguyên, số hữu tỷ, số học trong Z, đa thức phân thức hữu tỷ, ánh xạ tuyến tính.

   589 p vaa 05/12/2013 207 1

 • Giáo trình Hình học đại số

  Giáo trình Hình học đại số

  Giáo trình Hình học đại số nhằm giúp bạn đọc nắm được cách tính toán cụ thể trong một số trường hợp cụ thể và hiểu được nội dung của định lý thông qua các tính toán. Nội dung giáo trình gồm các kiến thức cơ bản sau: đại số, lược đồ, bó mođun, chiều và chuẩn hóa, hình học xạ ảnh và đối đồng đều. Mời bạn đọc tham khảo.

   176 p vaa 05/12/2013 139 1

 • Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1

  Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương học: Chương 1 tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; chương 2 hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; chương 3 các định lí về giá trị trung bình và ứng dụng; chương 4 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính; chương 5 không gian vectơ;...

   250 p vaa 05/12/2013 218 2

 • Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp dưới đây trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: Phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Mời các bạn tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập.

   284 p vaa 05/12/2013 226 1

 • Giáo trình Pháp luật đại cương

  Giáo trình Pháp luật đại cương

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Pháp luật đại cương để tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của lý luận Nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta; nghiên cứu nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền...

   328 p vaa 05/12/2013 186 1

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh" được biên soạn gồm những nội dung như: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   255 p vaa 05/12/2013 238 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số