• Tập bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - GV. Nguyễn Thị Thành Lê

  Tập bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - GV. Nguyễn Thị Thành Lê

  Bài giảng gồm 7 chương có nội dung khái quát về các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, quá trình hình thành và phát triển, con đường quá độ lên CNXH... Các bạn có thể tham khảo tập bài giảng để nắm nội dung môn học tốt hơn.

   31 p vaa 26/12/2018 108 0

 • Giáo trình máy điện - GV Nguyễn Ngọc Tuấn

  Giáo trình máy điện - GV Nguyễn Ngọc Tuấn

  Nhằm giúp sinh viên ngành điện có những kỹ năng sửa chữa, quấn lại được động cơ cuốn giáo trình được biên soạn dùng làm tài liệu học lý thuyết và hướng dẫn thực hành về phần động cơ điện. Nội dung cuốn giáo trình gồm 2 phần: Máy điện một pha và máy điện 3 pha, nội dung chương trình học được khái quát cụ thể từ lý thuyết đến...

   107 p vaa 30/05/2018 154 1

 • Ebook Im lặng: Sức mạnh của người hướng nội, trong một thế giới không bao giờ có thể lặng im - Biên dịch Nguyễn Tiến Đạt

  Ebook Im lặng: Sức mạnh của người hướng nội, trong một thế giới không bao giờ có thể lặng im - Biên dịch Nguyễn Tiến Đạt

  Ebook "Im lặng: Sức mạnh của người hướng nội, trong một thế giới không bao giờ có thể lặng im" trình bày về: khuôn mẫu hướng ngoại lý tưởng, bản chất sinh học của bạn, bản chất thực sự của bạn, có phải mọi nền văn hóa đều có khuôn mẫu hướng ngoại lý tưởng? làm thế nào để yêu, làm thế nào để làm việc?. Tài liệu nhằm tăng kỹ...

   364 p vaa 31/03/2018 146 1

 • Giáo trình lý thuyết thông tin - Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

  Giáo trình lý thuyết thông tin - Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

  Vật liệu ban đầu được gia công trong hệ thống truyền tin là thông tin. Thông tin được mang dưới dạng năng lượng khác nhau gọi là vật mang, vật mang có chứa thông tin gọi là tín hiệu Lý thuyết về năng lượng giải quyết tốt vấn đề xây dựng mạch, tín hiệu nhưng vấn đề về tốc độ, hiện tượng nhiễu, mối liên hệ giữa các dạng năng lượng...

   82 p vaa 28/02/2018 197 1

 • Ebook Khoa học hoá cách suy nghĩ làm việc học tập - Đào Văn Tiến

  Ebook Khoa học hoá cách suy nghĩ làm việc học tập - Đào Văn Tiến

  Sách Khoa học hoá cách suy nghĩ làm việc học tập giúp các bạn biết cách làm quen với cách sống theo lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa phải học cách khoa học hóa cách nghĩ, lối sống và học tập của mình nhằm đat được kết quả tốt hơn trong công việc, học tập và những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

   190 p vaa 28/08/2014 249 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số