• Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2 tiếp tục trình bày các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính như: Thủ thuật hay về phần mềm Word, thủ thuật hay về excel, thủ thuật nén siêu cấp, định thời gian boot máy, thủ thuật phục hồi file ZIP bị hỏng, thủ thuật hay trong phần mềm đồ họa photoshop. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vaa 28/07/2020 15 0

 • Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Hiện nay, phần mềm Microsoft Office đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tế... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phần mềm này và để tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn...

   131 p vaa 28/07/2020 17 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p vaa 28/07/2020 14 0

 • Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   141 p vaa 28/07/2020 17 0

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1 present content general aviation aircraft, general aviation airports, the security threat to general aviation, physical security for the aviation environment, airport/corporate aviation security force, security of general aviation aircraft, security of general aviation airports, airport safety, emergency response.

   161 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2 present content security of the flight school, corporate aviation security department, aircraft owners and pilots association airport watch, transportation security administration security requirements and recommendations for general aviation, general aviation security resources.

   188 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries, basic principles, basic aerodynamic definitions; basic aerodynamics, basic control, lift generation, level-flight aerodynamic, lift analysis, lift augmentation.

   240 p vaa 28/07/2020 15 0

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content advanced control, stability, static stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, level-flight manoeuvres, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight.

   267 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Ebook English for cabin crew: Part 1

  Ebook English for cabin crew: Part 1

  Ebook English for cabin crew: Part 1 present the pre-flight briefing; welcome on board; after take-off and into the flight; food and drinks; minor passenger problem.

   43 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Ebook English for cabin crew: Part 2

  Ebook English for cabin crew: Part 2

  Ebook English for cabin crew: Part 2 present is there a doctor on board; in-flight emergencies; complaints and disruptive passengers; preparing for landing; saying goodbye.

   86 p vaa 28/07/2020 15 0

 • Ebook Crew procedures training supplement: Part 1

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 1

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 1 present content responsibility & authority of the pilot in command; crew procedures overview; crew resource management; fuel management; preflight actions; departure procedures; standard operating procedures...

   70 p vaa 28/07/2020 15 0

 • Ebook Crew procedures training supplement: Part 2

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 2

  Ebook Crew procedures training supplement: Part 2 present restrictions/limitations; abnormal procedures; emergency procedures; arrival procedures; maintenance procedures; logging crew cross-country flights; reimbursement of travel expenses; preparing for commercial & CFI; policies & procedures adherence.

   22 p vaa 28/07/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số