• Giáo trình môn học PLC Mitsushi Programmable controllers: Phần 1

  Giáo trình môn học PLC Mitsushi Programmable controllers: Phần 1

  Giáo trình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình (PLC) dựa trên quá trình tìm hiểu về bộ PLC FX1N thuộc họ FX của hãng Mitsubishi electric. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh có những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động hoá dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi...

   82 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Giáo trình môn học PLC Mitsushi Programmable controllers: Phần 2

  Giáo trình môn học PLC Mitsushi Programmable controllers: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn sinh viên cùng tham khảo phần 2 Giáo trình môn học PLC Mitsushi Programmable controllers. Ngoài các nội dung của môn học, giáo trình còn có nhiều bài tập đã được giải đáp và nhiều bài tập mở rộng giúp cho sinh viên học sinh phát triển kỹ năng cần thiết trong việc lập trình PLC.

   56 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết bị liên kết mạng, công nghệ ISDN, mạng ATM, công nghệ XDSL, khắc phục thảm họa, sự cố mạng máy tính.

   63 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạng, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền thông các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, các bộ giao thức.

   74 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1 present content introduction for cabin crew management; qualification and personal quality; aircraft and aviation familiarization; crew member coordination and communication.

   45 p vaa 28/02/2021 4 0

 • Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2 present safety and emergency procedure; medical emergencies and medical training; in-flight service, service sequences, in-flight service simulation scoring criteria.

   37 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries; basic aerodynamic deþnitions; basic control; lift generation; level-flight aerodynamics; lift analysis; lift augmentation; thrust and power in level flight.

   266 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content static stability, stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight; operational considerations.

   241 p vaa 28/02/2021 3 0

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN

  Ebook Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN

  Ebook "Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN" hướng dẫn quốc gia về Hệ thống quản lý ATVSLĐ này là sản phẩm của sự hợp tác ba bên tại Việt Nam nhằm tạo ra cơ sở phù hợp và mang tính linh hoạt trong việc xây dựng văn hóa an toàn tại các doanh nghiệp và nơi làm việc. Những đề xuất thiết thực...

   24 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Ebook 600 essential words for the TOEIC - Lin Lougheed

  Ebook 600 essential words for the TOEIC - Lin Lougheed

  Ebook 600 essential words for the TOEIC help you master the basic foundations for understanding the particular contexts commonly encountered in a TOEIC test. Each chapter introduces a specific professional context and new words. These words are not technical words, but common words that can be used in many different contexts. This is a necessary TOEIC test curriculum not only for those who take the TOEIC exam, but also those who want to...

   374 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Ebook IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level

  Ebook IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level

  Ebook "IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level" has been written to provide the IELTS student with details on how to prepare and perform effectively on the written Task 1 portion of the IELTS Academic examination.

   59 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Giáo trình Triết học - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Triết học - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Triết học - Bộ Giáo dục và đào tạo được biên soạn với các nội dung: Khái luận Triết học, bản thể luận, phép biện chứng, Nhận thức luận, học thuyết Hình thái kinh tế-xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội, triết học về con người. Để nắm vứng nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   565 p vaa 28/02/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số