• Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội của lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ; Tổng quan về lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p vaa 22/07/2022 24 1

 • Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày đặc điểm lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ qua khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc; Danh mục thiết chế tín ngưỡng - lễ hội dân gian liên quan khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc ở Tp. Hồ Chí Minh; Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Bà Thiên Hậu trong một số cơ...

   235 p vaa 22/07/2022 22 1

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p vaa 22/07/2022 22 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p vaa 22/07/2022 22 0

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p vaa 22/07/2022 26 1

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p vaa 22/07/2022 28 1

 • Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 2 chương trình bày: khái quát về hoạt động du lịch; các lĩnh vực...

   96 p vaa 22/07/2022 18 0

 • Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 2 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 2 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch; cơ sở vật...

   136 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình "Hệ cơ sở dữ liệu" kết cấu gồm 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về: cơ sở dữ liệu; mô hình quan hệ; ngôn ngữ truy vấn SQL; ràng buộc toàn vẹn quan hệ; phụ thuộc hàm; phủ của tập phụ thuộc hàm; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p vaa 22/07/2022 19 0

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình "Hệ cơ sở dữ liệu" kết cấu gồm 2 phần, phần 2 cung cấp cho học viên những kiến thức về: SQL server; giới thiệu Microsoft SQL Server 2000; cài đặt SQL Server 2000; các công cụ của SQL Server; làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server; kiểu dữ liệu - làm việc với bảng; toàn vẹn dữ liệu; truy xuất cơ sở dữ liệu của SQL Server;... Mời các bạn...

   147 p vaa 22/07/2022 18 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1" có nội dung trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động; những vấn đề chung về vệ sinh lao động; các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh lao động và các biện pháp phòng chống; vệ sinh xí nghiệp;... Mời các bạn cùng...

   35 p vaa 22/07/2022 20 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động; những cấn đề chung về an toàn lao động; kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp; an toàn khi làm việc với máy móc và thiết bị cơ khi; phòng chống cháy, nổ; kỹ thuật vận hành các phương tiện và...

   29 p vaa 22/07/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số