• Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vaa 28/07/2020 27 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấp của phươn trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát dạng ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vaa 28/07/2020 27 2

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, lãi đơn, lãi gộp, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, mối liên hệ giữa lãi suất và giá của trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vaa 28/07/2020 30 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 28/07/2020 28 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số góc của đường cong và đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm cận biên, hàm bình quân, tối ưu hàm một biến, các điểm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p vaa 28/07/2020 30 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính 2 biến, ma trận, giải hệ phương trình - phương pháp khử, định thức, ma trận nghịch đảo và phân tích input/output, tự tương quan và hồi qui tuyến tính đơn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p vaa 28/07/2020 28 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán dạng chuẩn tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vaa 28/07/2020 28 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5c: Hồi quy và tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan, biểu đồ phân tán, hệ số tương quan Pearson, đánh giá hệ số tương quan, hệ số tương quan Spearman,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p vaa 28/07/2020 27 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm hai biến, tập xác định hàm hai biến, khái niệm hàm ba biến, đồ thị hàm một biến, hàm nhiều biến trong kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vaa 28/07/2020 26 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa nguyên hàm, tích phân bất định, công thức nguyên hàm cơ bản, tích phân hàm mũ, phương trình vi phân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vaa 28/07/2020 24 1

 • Áp dụng phương pháp nội suy hồi quy Kriging xây dựng bản đồ hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Áp dụng phương pháp nội suy hồi quy Kriging xây dựng bản đồ hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Hàm lượng cacbon hữu cơ có trong đất là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đất, đặc biệt là để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của địa hình như độ dốc, độ cao và chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) đến việc nội suy...

   10 p vaa 28/07/2020 25 1

 • Ảnh hưởng của nồng độ NPK lên hàm lượng protein và khả năng chống oxy hóa của Spirulina sp. nuôi cấy bằng hệ thống Plastic Bag Photo – Bioreactor

  Ảnh hưởng của nồng độ NPK lên hàm lượng protein và khả năng chống oxy hóa của Spirulina sp. nuôi cấy bằng hệ thống Plastic Bag Photo – Bioreactor

  Spirulina sp. là tảo lam có cấu trúc xoắn, hàm lượng protein chiếm 60-70% trọng lượng khô và ứng dụng làm thực phẩm chức năng giúp ngăn ngừa lão hóa và ung thư. Dinh dưỡng nitơ và phosphor trong môi trường nuôi cấy ảnh hưởng mạnh lên hàm lượng protein và khả năng chống oxy hóa của Spirulina sp. Nghiên cứu ảnh hưởng ba nồng độ phân bón NPK (0,1g/L; 0,5g/L;...

   12 p vaa 28/07/2020 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số