• Bài giảng Truyền thông số: Phần 1

  Bài giảng Truyền thông số: Phần 1

  "Bài giảng Truyền thông số: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về truyền thông số; các phần tử của hệ thống thông tin số; các kênh thông tin và đặc tính của kênh thông tin; mô hình toán học cho các kênh thông tin; lý thuyết tín hiệu và hệ thống; biểu diễn tín hiệu; tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu; các hệ thống tuyến tính;... Mời các...

   46 p vaa 22/07/2022 21 0

 • Bài giảng Truyền thông số: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông số: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các kỹ thuật mã hóa dạng sóng; lý thuyết lấy mẫu; điều chế xung mã; điều chế PCM vi sai; điều chế delta thích nghi; mã hóa tiếng nói tốc độ thấp; kỹ thuật ghép kênh và đa truy nhập; các nguyên lý truyền dữ liệu số; giao thoa ký hiệu và...

   72 p vaa 22/07/2022 17 0

 • Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1

  Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1

  "Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản; quá trình tạo và cảm nhận tiếng nói; mô hình hóa hệ thống cơ quan phát âm; biểu diễn tín hiệu tiếng nói; phân tích tín hiệu tiếng nói; phân tích phổ tín hiệu tiếng nói; phân tích dự đoán tuyến tính; mã hóa tiếng nói; phương pháp mã hóa dạng...

   92 p vaa 22/07/2022 20 0

 • Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2

  Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng hợp tiếng nói; hệ thống tổng hợp chữ viết sang tiếng nói; một số đặc điểm của việc tổng hợp tiếng Việt; nhận dạng tiếng nói; phân loại các hệ thống nhận dạng tiếng nói; cấu trúc hệ nhận dạng tiếng nói; các phương pháp phân...

   63 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; các phép toán ma trận; khái niệm định thức; định thức của ma trận cấp 1, 2, 3; tính chất của định thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: véc tơ n – chiều; phép toán trên véctơ; không gian véctơ; sự độc lập tuyến tính, sự phụ thuộc tuyến tính; hạng và cơ sở của hệ véctơ cơ sở của không gian ℝn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cách giải hệ phương trình tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; phép biến đổi tuyến tính; đưa dạng toàn phương về dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc; dấu của dạng toàn phương; các dạng bài tập chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa và các phép tính trên hàm số; giới hạn hàm một biến và các tính chất, phép tính về giới hạn; sự liên tục của hàm một biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa; các qui tắc tính đạo hàm; bảng công thức tính đạo hàm cơ bản; đạo hàm 1 phía;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm 2 biến; đạo hàm riêng của hàm 2 biến; ứng dụng để tính gần đúng giá trị biểu thức; ứng dụng để tìm cực trị hàm 2 biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, tính chất, phương pháp tính của tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vaa 22/07/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số