• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản – Giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng, khả vi và Vi phân, đạo hàm riêng và vi phân hàm hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân hai mặt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2, công thức Gauss, công thức Stokes,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Cơ sở toán học – Bài 1: Thuật toán đánh giá và tiếp cận

  Bài giảng Cơ sở toán học – Bài 1: Thuật toán đánh giá và tiếp cận

  "Bài giảng Cơ sở toán học – Bài 1: Thuật toán đánh giá và tiếp cận" cung cấp cho người học kiến thức về thuật toán; độ phức tạp thuật toán; tiếp cận giải quyết bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   73 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Lời giải bài tập Giải tích 1

  Lời giải bài tập Giải tích 1

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết lời giải bài tập Giải tích 1 cụ thể là về hàm một biến số; tích phân; hàm nhiều biến số.

   44 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân" với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

   43 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

   29 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân" trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định,...

   45 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến" trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

   40 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục" được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.

   41 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - PGS. TS. Bùi Minh Trí

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - PGS. TS. Bùi Minh Trí

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân nói chung và một số vấn đề cơ bản như biểu diễn nghiệm, phương pháp giải một số loại phương trình vi phân cấp một, cấp hai đặc biệt.

   37 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Khảo sát khả năng xử lý kim loại Zn(II) từ than mắc ca được hoạt tính từ K2CO3 kết hợp với Fe0

  Khảo sát khả năng xử lý kim loại Zn(II) từ than mắc ca được hoạt tính từ K2CO3 kết hợp với Fe0

  Hiện nay, ứng dụng vật liệu trong xử lý nước và nước thải ngày càng được chú trọng, trong đó sử dụng các loại phụ phẩm trong sản xuất công nghiệp, làm nguồn vật liệu chế xử lý nước thải ngày càng được chú trọng. Mục tiêu nghiên cứu là sự kết hợp giữa nano than mắc ca được hoạt hóa từ K2CO3 và sắt hóa trị 0 (nZVI), khảo sát khả...

   13 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

  Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

  Nghiên cứu này là một đóng góp cho sự hiểu biết về phản ứng của benzyne với nhiều gốc tự do và phân tử nhỏ trong khí quyển và sự đốt cháy. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   8 p vaa 28/02/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số