• Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 4 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 4 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ - Chương 4 trình bày nguyên lý vận hành và xử lý sự cố. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như sau: Nguyên tắc an toàn vận hành hệ thống, nạp khí vào chai, nạp khí hóa lỏng vào bình chứa và bồn đặt trên xe - vấn đề bình 2 vỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vaa 25/08/2021 5 0

 • Bài giảng Phụ gia sản xuất trong thực phẩm

  Bài giảng Phụ gia sản xuất trong thực phẩm

  Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về phụ gia và các chất phụ gia, phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm, phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm và phụ gia làm thay đổi tính chất cảm quan của thực phẩm.

   134 p vaa 25/08/2021 7 0

 • Bài giảng Phụ gia trong sản xuất thực phẩm - Nguyễn Chí Linh

  Bài giảng Phụ gia trong sản xuất thực phẩm - Nguyễn Chí Linh

  Bài giảng Phụ gia trong sản xuất thực phẩm do Nguyễn Chí Linh biên soạn nhằm cung cấp cho người học những nội dung: Định nghĩa phụ gia, sự phát triển của phụ gia dùng trong bảo quản, vai trò, chức năng của phụ gia, phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm,...

   134 p vaa 25/08/2021 10 0

 • Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia

  Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia

  "Bài giảng Việc sử dụng thế liệu trong nhà máy bia" trình bày định nghĩa, một và ví dụ, thành phần hóa học, một vài ví dụ, sản xuất syrup glucose từ bắp, phân hủy tinh bột, nhiệt độ hồ hóa, nhiệt độ hồ hóa trong quá trình nấu, ảnh hưởng của glucoamylase lên phổ của đường, ảnh hưởng của glucoamylase tới khả năng lên men.

   32 p vaa 25/08/2021 7 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men

  Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men

  "Bài giảng Kinh nghiệm về các sửa đổi thiết kế hệ nhân men" trình bày thiết kế hệ nhân men; các sửa đổi chính; hệ thống nhân men đã sửa đổi; hệ thống nhân men đã sửa đổi; hệ thống nhân men cũ; hệ thống nhân men đã sửa đổi, sản xuất sinh khối.

   36 p vaa 25/08/2021 4 0

 • Bài giảng Phản ứng dây chuyền

  Bài giảng Phản ứng dây chuyền

  "Bài giảng Phản ứng dây chuyền" tìm hiểu về gốc tự do, phản ứng dây chuyền, các giai đoạn trong phản ứng dân chuyền, quy luật phản ứng dây chuyền. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

   7 p vaa 25/08/2021 3 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Tổng thế và mẫu

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Tổng thế và mẫu

  Nội dung chương 4 trình bày khái niệm lý thuyết mẫu, tổng thể, mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối xác suất của một số thống kê đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   43 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết ước lượng

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết ước lượng

  Nội dung chương 5 của bài giảng xác suất thống kê trình bày các nội dung của lý thuyết ước lượng như phương pháp ước điểm, phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vaa 25/08/2021 11 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Kiểm định giả thiết thống kê - Chu Bình Minh

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Kiểm định giả thiết thống kê - Chu Bình Minh

  Nội dung chương 6 trình bày các vấn đề của kiểm định giả thiết thống kê như khái niệm, tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết thống kê, miền bác bỏ giả thuyết, giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định, quy tắc kiểm định thống kê.

   73 p vaa 25/08/2021 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm

  Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm trình bày các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, xấp xỉ quy luật nhị thức. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   45 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Xác suất của biến cố

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Xác suất của biến cố

  Mời các bạn cùng tham khảo chương 1 của bài giảng xác suất thống kê sau đây. Nội dung bài giảng trình bày về phép thử và biến cố, quan hệ giữa các biến cố. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   88 p vaa 25/08/2021 11 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều

  Nội dung chương 2 trình bày về biến ngẫu nhiên một chiều như định nghĩa, phân loại, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   128 p vaa 25/08/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số