• Bài giảng Chất lỏng gia công kim loại thế hệ mới

  Bài giảng Chất lỏng gia công kim loại thế hệ mới

  Bài giảng chất lỏng gia công kim loại thế hệ mới sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức về vấn đề gia công kim loại với chất lỏng. Nội dung chính của bài giảng gồm các nội dung trình bày về đặc điểm gia công kim loại cụ thể là yêu cầu đối với chất lỏng gia công kim loại. Các kiểu bôi trơn trong gia công kim loại thì có 2 kiểu, một là...

   20 p vaa 25/08/2021 16 0

 • Bài giảng Định luật bảo toàn proton - ThS. Hồ Sỹ Linh

  Bài giảng Định luật bảo toàn proton - ThS. Hồ Sỹ Linh

  Định luật bảo toàn proton là một định luật quan trọng trong Hóa học phân tích, dùng để tính pH trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Định luật bảo toàn proton của ThS. Hồ Sỹ Linh trình bày để nắm bắt nội dung chi tiết,

   6 p vaa 25/08/2021 9 0

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích PCBs

  Bài giảng Các phương pháp phân tích PCBs

  Bài giảng "Các phương pháp phân tích PCBs" giới thiệu tới người đọc các nội dung: giới thiệu về PCBs, các phương pháp phân tích PCBs, giới thiệu phương pháp phân tích nhanh sử dụng bộ thử nhanh, ví dụ so sánh về ưu nhược điểm của các phương pháp phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  Bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  Nội dung cơ bản của bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ là trình bày về cách đặt danh pháp cũng như tên gọi trong hóa học hữu cơ; bảng ghép tên gọi hợp chất hữu cơ; cách chọn mạch chính và đánh số; cách đặt danh pháp cho hidrocarbon không no, hợp chất dị vòng, với hợp chất có nhóm thế, nhóm chức.

   10 p vaa 25/08/2021 8 0

 • Bài giảng Hiệu ứng điện tử (hiệu ứng cấu trúc)

  Bài giảng Hiệu ứng điện tử (hiệu ứng cấu trúc)

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Hiệu ứng điện tử (hiệu ứng cấu trúc) sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các ví dụ về sự phân cực của các liên kết trong phân tử; đặc điểm của hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp; tính chất của một số hợp chất hữu cơ bằng các hiệu ứng cấu trúc.

   23 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng Đề cương Hóa kỹ thuật - TS. Đặng Kim Triết

  Bài giảng Đề cương Hóa kỹ thuật - TS. Đặng Kim Triết

  Bài giảng "Hóa kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học Hóa kỹ thuật, các nội dung chính của môn học, yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghiệp hóa học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học và nghiên cứu.

   7 p vaa 25/08/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng "Hóa học hữu cơ" giới thiệu tới người học những thông tin cơ bản về môn học Hóa học hữu cơ, các nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với người học, lịch sử của hóa hữu cơ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa học tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   8 p vaa 25/08/2021 7 0

 • Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 1 & 2 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 1 & 2 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ này trình bày những đặc tính vật lý của không khí và phương pháp phân ly không khí. Các nội dung cụ thể trong bài giảng gồm có: Đặc tính của không khí, các phương pháp điều chế Oxy và Ni-tơ, quản lý nhà nước, phương pháp chưng cất cao áp, phương pháp chưng cất trung áp, phương pháp chưng cất hạ...

   44 p vaa 25/08/2021 9 0

 • Bài giảng Tính chất cơ lý của vật liệu polymer

  Bài giảng Tính chất cơ lý của vật liệu polymer

  Bài giảng "Tính chất cơ lý của vật liệu polymer" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của vật liệu polymer, các loại lực thường tác dụng lên vật liệu ở trạng thái rắn, biểu đồ hiệu ứng kéo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p vaa 25/08/2021 14 0

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (Phần thực hành) - Hà Xuân Bộ

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (Phần thực hành) - Hà Xuân Bộ

  Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm (Phần thực hành)" trình bày các nội dung: Một số thao tác cơ bản và nhập dữ liệu, xử lý số liệu thí nghiệm (Tóm tắt, trình bày dữ liệu; ước lượng, kiểm định một giá trị trung bình và so sánh hai giá trị trung bình của hai biến chuẩn,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p vaa 25/08/2021 16 0

 • Bài giảng Động hóa học - ĐH Y dược TP. HCM

  Bài giảng Động hóa học - ĐH Y dược TP. HCM

  Bài giảng "Động hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vận tốc phản ứng, phương trình động học, hằng số vận tốc phản ứng; bậc phản ứng, năng lượng hoạt hoá, phương trình Arrhenius; phương trình phản ứng bậc nhất, bậc hai; thời gian bán huỷ (half-life),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 3 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn hệ thống điều chế Oxy và Nitơ: Chương 3 - Phạm Công Tồn

  Bài giảng chương 3 giới thiệu về thiết bị áp lực và nguyên lý an toàn trong điều chế Oxy và Nitơ. Chương này trình bày 3 nội dung chính, đó là: Thiết kế và chế tạo, các thiết bị an toàn, định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   22 p vaa 25/08/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số