• Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

  Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

  Bài viết thông tin đến các bạn về công tác quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   4 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Công và năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công và công suất, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, năng lượng cơ học, động năng, thế năng trong trường lực thế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 4 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 4 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Hiện tượng dao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động điều hòa, năng lượng dao động tử điều hòa; sóng cơ học, phân loại sóng ngang, sóng dọc; sóng âm, áp suất âm, siêu âm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   72 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 6 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 6 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Nguyên lý I của nhiệt động lực học" cung cấp cho người học một số khái niệm về công và nhiệt, hệ nhiệt động, nguyên lý I của nhiệt động lực học, khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 2 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 2 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Chuyển động" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất điểm, các đại lượng cơ bản của chuyển động của chất điểm; véc-tơ, hệ tọa độ, chuyển động trong hệ tọa độ vuông góc, động lực học chất điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 5 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 5 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Nhiệt động học chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu về nhiệt học, những khái niệm cơ bản, khí lý tưởng, thuyết động học phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 7 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 7 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Nguyên lý II của nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế của nguyên lý I, quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch, nguyên lý II của nhiệt động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 1 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 1 - Nguyễn Đức Cường

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Vật lý vào đầu thế kỷ XX" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lý, lịch sử phát triển của Vật lý, thuyết tương đối hẹp và hệ quả; khối lượng, năng lượng và động lượng tương đối tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi số dương, chuỗi đan dấu, chuỗi đan dấu, chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor - Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân đường" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tham số hóa đường cong, tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vaa 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mặt bậc hai thường gặp, tích phân kép, tích phân bội ba. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p vaa 28/02/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số