• Quản lý hoạt động marketing: Thiết kế chương trình quảng cáo

  Quản lý hoạt động marketing: Thiết kế chương trình quảng cáo

  Quảng cáo là những hình thức trình bày gián tiếp và khuếch trương ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Người chi tiền cho quảng cáo không chỉ có các doanh nghiệp, mà còn có các tổ chức của Nhà nước và các tổ chức xã hội quảng cáo sự nghiệp của mình. Quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà các...

   17 p vaa 31/12/2019 16 0

 • Chiến lược giá các hãng máy bay tại Việt Nam

  Chiến lược giá các hãng máy bay tại Việt Nam

  Tài liệu nghiên cứu về chiến lược giá vé của các hãng máy bay tại Việt Nam thông qua các chiến lược xúc tiến, những yếu tố quyết định giá vé, bí mật đằng sau những chiếc vé máy bay giá rẻ.

   7 p vaa 31/12/2019 15 0

 • Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN: Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN: Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Tài liệu với các nội dung: nhân tố bên ngoài tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; nhân tố bên trong cần chú ý trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; yêu cầu của việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giá trị văn hóa cốt lõi cần xây...

   5 p vaa 27/11/2019 33 0

 • Bài tập Điện tử tương tự - ThS.Lê Đức Toàn

  Bài tập Điện tử tương tự - ThS.Lê Đức Toàn

  Đầu tiên, tác giả tóm tắt ngắn gọn lý thuyết theo thứ tự các chương để sinh viên ôn lại kiến thức, sau đó mới giới thiệu một số bài tập có lời giải và không có lời giải để sinh viên làm quen và vận dụng kiến thức đã học vào các bài tập đó. Cuốn sách này được dùng để làm tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho sinh viên ôn tập môn học...

   120 p vaa 30/05/2018 186 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Powerpoint Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Powerpoint Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Powerpoint Specialist được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về soạn bài trình chiếu Powerpoint, hỗ trợ thi lấy chứng chỉ MOS. Nội dung bài giảng gồm các phần: Quản lý môi trường Powerpoint, tạo một bài trình chiếu cơ bản; làm việc với các thành phần đồ họa, đa phương tiện, các bảng biểu,...

   141 p vaa 28/08/2014 195 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Word Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Word Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng: Microsoft Office Word Specialist được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng sử dụng trong Microsoft Office Word Specialist. Nội dung tài liệu trình bày các nội dung: Chia sẻ và duy trì tài liệu, định dạng nội dung tài liệu, bố cục trang và nội dung sử dụng lại, hình ảnh và đồ họa trong tài liệu, kiểm duyệt tài...

   125 p vaa 28/08/2014 196 2

 • Bài giảng Tin học văn phòng Microsoft Office Excel Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng Microsoft Office Excel Specialist - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Tin học văn phòng Microsoft Office Excel Specialist trình bày các nội dung: Quản lý bảng tính, tạo dữ liệu, định dạng ô và bảng tính, quản lý bảng tính và bảng excel, áp dụng công thức và hàm, hiển thị dữ liệu, chia sẻ bảng tính, phân tích, tổ chức dữ liệu.

   90 p vaa 28/08/2014 170 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số