• Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2 tiếp tục trình bày các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính như: Thủ thuật hay về phần mềm Word, thủ thuật hay về excel, thủ thuật nén siêu cấp, định thời gian boot máy, thủ thuật phục hồi file ZIP bị hỏng, thủ thuật hay trong phần mềm đồ họa photoshop. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vaa 28/07/2020 15 0

 • Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Hiện nay, phần mềm Microsoft Office đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tế... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phần mềm này và để tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn...

   131 p vaa 28/07/2020 17 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p vaa 28/07/2020 14 0

 • Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   141 p vaa 28/07/2020 18 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vaa 28/07/2020 11 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật tuần hoàn và điện tích hạt nhân nguyên tử, cấu trúc electron nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong HTTH. Mời các bạn...

   64 p vaa 28/07/2020 11 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản ii. liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 28/07/2020 11 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dung dịch; dung dịch rất loãng chất không điện ly, không bay hơi và các tính chất; dung dịch chất điện ly; cân bằng ion của nước trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vaa 28/07/2020 9 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, nguyên lý I của nhiệt động lực học và hiệu ứng nhiệt, nguyên lý II của nhiệt động lực học và chiều diễn ra của các quá trình hóa học, cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p vaa 28/07/2020 10 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng oxy hóa - khử, nguyên tố ganvanic và sức điện động, thế điện cực tiêu chuẩn và chiều của phản ứng oxy hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vaa 28/07/2020 10 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   21 p vaa 28/07/2020 9 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng, phản ứng dây chuyển và quang hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vaa 28/07/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số