• Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Điện quang): Chương 4 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Điện quang): Chương 4 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương - Chương 4: Từ trường trong chân không" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tác từ, từ trường, định lý Gauss đối với từ trường, định lý dòng toàn phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p vaa 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 1: Tính chất hạt của sánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt của vật đen, các định luật phát xạ của VĐTĐ, thuyết lượng tử Planck và thuyết photon Einstein, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vaa 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 2: Lưỡng tính sóng - Hạt của vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Giả thiết De Broglie về sóng vật chất, ý nghĩa xác suất của sóng vật chất, hàm sóng và nguyên lý chồng chất trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vaa 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 3: Phương trình Schrodinger" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrodinger, hạt trong hố thế một chiều, rào thế - Hiệu ứng đường ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vaa 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 5 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 5 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử Hydro" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrӧdinger, giải phương trình Schrӧdinger bằng phương pháp tách biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vaa 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của quang hình và quang sóng, những cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p vaa 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vaa 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nêu được khái niệm vận tốc, gia tốc và các công thức xác định vector vận tốc, gia tốc trong các dạng chuyển động, nêu được tính chất các chuyển động đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vaa 26/05/2020 7 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 1

  (NB) Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 1 sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về sai số trong phân tích định lượng xử lý kết quả phân tích theo phương pháp thống kê; nguyên tắc của phương pháp phân tích thể tích; phương pháp chuẩn độ axit-bazơ.

   53 p vaa 29/04/2020 35 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2

  (NB)Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử; phương pháp chuẩn độ kết tủa (trường hợp chuẩn độ đối xứng, chuẩn độ hỗn hợp, các phương pháp xác định điểm cuối).

   43 p vaa 29/04/2020 33 0

 • Ebook Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 2

  Ebook Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu của ebook Ứng dụng lý thuyết nhóm và đối xứng phân tử trong hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết nhóm và thuyết trường phối tử về phức chất, lý thuyết nhóm và orbital,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p vaa 29/04/2020 30 0

 • Ebook Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Ebook Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học" sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết sức đẩy cặp điện tử hóa trị và hình học phân tử, đối xứng phân tử, định nghĩa và định lý cơ sở của lý thuyết nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   119 p vaa 29/04/2020 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số