• Đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất cho các trường đại học sư phạm theo định hướng phát triển năng lực sư phạm

  Đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất cho các trường đại học sư phạm theo định hướng phát triển năng lực sư phạm

  Định hướng của Giáo dục phổ thông Việt Nam đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Theo xu hướng đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành giáo dục thể chất cho các trường đại học sư phạm từ đó xây dựng được khung chương...

   8 p vaa 20/09/2019 9 0

 • Ebook Tư duy như một hệ thống (Tủ sách tinh hoa): Phần 1

  Ebook Tư duy như một hệ thống (Tủ sách tinh hoa): Phần 1

  Ebook Tư duy như một hệ thống được sáng tác bởi tác giả David Bohm và dịch bởi Tiết Hùng Thái. Ebook được tập hợp từ những trao đổi của David Bohm trong seminar ba ngày từ 31.11.1990 đến 2.12.1990 tại Ojai, California. Trong ba ngày trò chuyện với năm mươi người tham gia, David Bohm đã đưa ra một cách nhìn triệt để về những nguồn gốc tiềm ẩn bên trong...

   149 p vaa 24/08/2019 24 0

 • Ebook Tư duy như một hệ thống (Tủ sách tinh hoa): Phần 2

  Ebook Tư duy như một hệ thống (Tủ sách tinh hoa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook vưới các cuộc nói chuyện của David Bohm trong ngày chủ nhật bàn về các nội dung: năng lực nhận cảm cơ thể; nhân dạng của con người, thời gian, tư duy chia tách bản ngã; cách nhìn đối thoại; tính cá nhân; làm sáng tỏ được thế nào là tất yếu và thế nào là ngẫu nhiên... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ chi...

   97 p vaa 24/08/2019 22 0

 • Ebook Airline industry strategies, operations and safety: Phần 1

  Ebook Airline industry strategies, operations and safety: Phần 1

  The content of ebook part 1 includes: a financial history and analysis of the U.S. airline industry, airline operations control: a new concept for operations recovery, outsourcing strategies of full-service airlines: an application of two theoretical perspectives, the pricing strategy of Ryanair, measuring and benchmarking airport efficiency: an application of data envelopment analysis and stochastic frontier analysis.

   171 p vaa 24/08/2019 37 0

 • Ebook Airline industry strategies, operations and safety: Phần 2

  Ebook Airline industry strategies, operations and safety: Phần 2

  The content of ebook part 2 includes: evidence-based process considerations of hypoxia during flight for flight nurses: the aerohemodynamics theory revisited, corporate social responsibility reporting of Asian airlines, service quality and internal differences among members of the airline alliances, days on and days off scheduling of pilots under a variable workload, pricing and travelers‘ decision to use frequent flyer miles: evidence from...

   155 p vaa 24/08/2019 25 0

 • Ebook Virtual apprentice airline pilot – Don Rauf, Monique Vescia: Phần 1

  Ebook Virtual apprentice airline pilot – Don Rauf, Monique Vescia: Phần 1

  Part 1 ebook the present the content: up up and away, defying gravity, pioneers of powered flight, setting records and taking risks; pilots on the job; all systems go , aviation tech and trends, coming down to earth, jet engines, cabin pressurization, global positioning system, radio detection and ranging, enhanced ground proximity warning system, flight plan for the future.

   32 p vaa 24/08/2019 23 0

 • Ebook Virtual apprentice airline pilot – Don Rauf, Monique Vescia: Phần 2

  Ebook Virtual apprentice airline pilot – Don Rauf, Monique Vescia: Phần 2

  Part 2 ebook the present the content: pilot in training, early birds get the worm, taking flight, earning your wings, the sky’s the limit, aerodynamics engineer, aircraft mechanic, airport designer, airport manager, aviation psychologist, kids ask, pilots answer, pilot for a day, equipment engineer, federal air marshal flight attendant, flight instructor, flight operations director...

   33 p vaa 24/08/2019 21 0

 • Ebook Airline operations and scheduling (2nd Edition) - Massoud Bazargan: Phần 2

  Ebook Airline operations and scheduling (2nd Edition) - Massoud Bazargan: Phần 2

  Part 2 ebook the present the content: airline irregular operations, gate assignment, aircraft boarding strategy, computational complexities and simulation, computational complexity, Heuristics and software, start-up airline case study, manpower maintenance planning, aircraft tow-tugs, runway capacity planning, small aircraft transportation system.

   130 p vaa 24/08/2019 22 0

 • Ebook Airline operations and scheduling (2nd Edition) - Massoud Bazargan: Phần 1

  Ebook Airline operations and scheduling (2nd Edition) - Massoud Bazargan: Phần 1

  Part 1 ebook the present the content: planning optimization, network flows and integer programming models, flight scheduling, fleet assignment, aircraft routing, crew scheduling, manpower planning, operations and dispatch optimization, revenue management, fuel management system.

   173 p vaa 24/08/2019 24 0

 • Ebook Airline recognition guide: Phần 1

  Ebook Airline recognition guide: Phần 1

  Part 1 ebook present the content: our list A - Z ò airline, foreword from dull to dazzling, international civil aircraft markings, explanation of airline presentations, late additions, airlines. To grasp the details of the content invite you to consult the ebook.

   95 p vaa 24/08/2019 24 0

 • Ebook Airline recognition guide: Phần 2

  Ebook Airline recognition guide: Phần 2

  Continued from part 1, part 2 includes lists of identities of airlines around the world like: Fly air (fly airlines) (F2/FLM), Free bird airline (FHY), Futura international airways (FH/FUA)... with name, initials and contact information. To grasp the details of the content invite you to consult the ebook.

   99 p vaa 24/08/2019 21 0

 • Ebook Principles and practice of aviation medicine: Phần 1

  Ebook Principles and practice of aviation medicine: Phần 1

  Part 1 ebook the present the content: introduction, the history and development of aviation medicine Viktor Harsch; international standards and requirements, Icao international medical standards and recommended practices Claus Curdt-Christiansen, federal Aviation administration — Aviation medicine, joint aviation authorities (JAA) and European aviation safety agency (EASA) — medical requirements for pilots in Europe; physiology and...

   431 p vaa 24/08/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số