• Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chế độ làm việc của BJT trong mạch khuếch đại, sơ đồ tương đương của BJT, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 24/08/2020 14 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về transistor lưỡng cực, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tuyến Vôn - Ampe, phân cực cho BJT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn" cung cấp cho người học các khái niệm về diode bán dẫn, các tham số của diode bán dẫn, phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode, đường tải, phân tích tín hiệu lớn cho diode,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 24/08/2020 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, dòng khuếch tán, chuyển tiếp PN, đánh thủng chuyển tiếp PN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vaa 24/08/2020 14 1

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày nguyên tắc “Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phải được thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”, nguyên tắc “Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trước hết phải thỏa mãn những lợi ích chung, mục tiêu chung: Vì nước, vì dân, trên cơ sở độc lập dân tộc, chống áp bức bóc...

   7 p vaa 24/08/2020 14 1

 • Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của tài liệu nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

   45 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Một số định hướng cơ bản để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

  Một số định hướng cơ bản để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

  Để hiện thực hóa việc đào tạo, phát triển con người toàn diện trong chiến lược con người ở nước ta hiện nay, cần phải tập trung các nguồn lực để phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa dạy ''chữ'', dạy ''nghề'' với dạy ''người''.

   4 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phương trình vi phân đường đàn hồi, phương pháp tích phân, phương pháp độc lập tác dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nội lực và biểu đồ nội lực, uốn thuần túy phẳng, uốn ngang phẳng, phân loại uốn phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p vaa 24/08/2020 14 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập" cung cấp cho người học một số ví dụ thanh chịu xoắn, khái niệm chung, biểu đồ mômen xoắn, ứng suất trên mặt cắt ngang, biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vaa 24/08/2020 17 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng hình học của mặt cắt, diện tích của hình phẳng, trọng tâm của hình phẳng, Mômen tĩnh của hình phẳng thông qua trọng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngoại lực, Liên kết – Phản lực liên kết, xác định phản lực liên kết, nội lực, nội lực trường hợp đồng phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vaa 24/08/2020 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số